Câu hỏi thường gặp

Chủ đầu tư bất động sản

Là các đơn vị phát triển BĐS xem khâu quản lý vận hành chung cư toà nhà là hoạt động sau bán hàng

Được. Chủ đầu tư có thể trực tiếp nắm quyền quản trị cao nhất, phân quyền cho các đơn vị quản lý (công ty) vào quyền đồng sở hữu, sau đó các đơn vị quản lý có thể tự quản

Chủ đầu tư có thể tự thanh toán hoặc phân quyền cho BQL nào tự thanh toán theo chung cư của BQL đó.

Chuyển đổi số cho ngành BĐS là một xu hướng không thể đảo ngược, mang lại nhiều giá trị cho các nhà phát triển bất động sản như tăng giá trị thương hiệu, trải nghiệm cư dân, nâng gi&aac

Ban quản lý toà nhà

Là các đơn vị chuyên nghiệp được thuê quản lý bởi chủ đầu tư hoặc ban quản trị cư dân. BQL có thể được lập ra bởi chủ đầu tư như là công ty con.

PiHome quản lý dữ liệu hoàn toàn trên điện toán đám mây hàng đầu thế giới của AWS, được sao lưu gần như thời gian thực. PiHome không tiếp cận dữ liệu nếu chưa được sự đồng ý của BQL nhằ

Bất cứ khi nào, kể cả các dự án chưa có cư dân hay đã vận hành lâu năm đều nên ứng dụng PiHome vào quản lý.

Bộ phận kế toán

Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm quản lý thu chi, dòng tiền và các loại phí trong dự án với nhiều tác vụ quan trọng trên hệ thống.

Ban quản trị cư dân

Ban quản trị cư dân là hội đồng cho cư dân lập ra thông qua các hội nghị nhà chung cư, đại diện cho cư dân làm việc với các đối tác bao gồm chủ đầu tư và BQL. Định kỳ BQL gửi các báo cáo cho BQT.

BQT có thể ký hợp đồng hợp tác với PiHome và phân lại quyền quản lý hệ thống cho các ban quản lý được thuê. Khi BQL khác tiếp quản, BQT có thể cấp quyền kế thừa các dữ li

Quản lý xe

  • Bước 2: Tạo Push Notification: Trong tương tác app cư dân → Chọn Push Notification → Chọn chung cư/ block/ căn hộ cần push thông báo ( nếu chọn chung cư bỏ trống block căn hộ thì thông báo

Vào quản lý xe lọc theo biển số / căn hộ  chọn sửa và nhập ngày ngừng đăng ký sau đó lưu lại.

Cài đặt quản lý thông tin dữ liệu

Các vấn đề kh hay gặp khi thao tác trên phần mềm quản lý

Người dùng có thể sửa thông tin chung cư đã cài đặt sau đó các thông tin sẽ tự động được update ở các trường dữ liệu liên quan tương ứng, như: mã căn hộ...

Phần mềm cài đặt chung các mức phí áp dụng cho toàn chung cư và cũng cho phép cài đặt riêng nếu mức phí ở mỗi tòa nhà trong chung cư là khác nhau. 

Người dùng vào thông tin căn hộ, thay đổi các nội dung cần sửa và lưu. Chi tiết trong Quản lý thông tin căn hộ.

Đối với dữ liệu cư dân, người dùng cập nhật ngày dọn đi của cư dân ở căn hộ cũ và ngày dọn vào của cư dân ở căn hộ mới.Các dữ liệu phí được tính theo căn hộ, do đó người d

Người dùng có thể cài đặt mức phí riêng tại từng căn hộ, khi ấy dữ liệu phí sẽ đươc tính theo thông tin cài đặt trong căn hộ. Chi tiết tại Quản lý thông tin căn hộ...

Người dùng sửa lại chỉ số điện, nước đúng trong phí điện, nước của căn hộ và lưu lại. Chi tiết trong mục Phí điện, phí nước...

Người dùng ngừng đăng ký đối với biển số xe cũ và tạo xe mới với biển số mới. Hệ thống giúp lưu giữ lịch sử thu phí của xe với biển số cũ mà vẫn tiếp tục theo dõi phí với biển số mới. 

Bước 1, người dùng tạo xe mới cho căn hộ đó, với ngày đăng ký là ngày bắt đầu tinh phí. Bước 2, tạo thêm phí gửi xe cho xe đó áp dụng từ thời điểm đăng ký đến cuối th&aa

Bước 1, xóa phí gửi xe đã tạo của 2 căn hộ. Bước 2, điều chỉnh lại dữ liệu xe của căn hộ cho đúng. Bước 3, tạo lẻ lại phí gửi xe của từng căn hộ. Chi tiết trong mục Quản lý thông tin xe và Ph&i

Người dùng có thể không tính phí gửi xe ở các tháng ngừng gửi, và điều chỉnh lại phí gửi thực tế trong thời gian đó (nếu cần). Chi tiết xem tại mục Phí gửi xe... 

Tạo phí và quản lý phí

Người dùng có thể cài đặt các loại phí khác.Tên của từng loại phí, đơn giá, đơn vị tính được cài đặt cho toàn chung cư hoặc theo từng căn hộ đều được. Chi tiết tron

Bước 1: chốt phí điện/nước theo đồng hồ cũ tính đến thời điểm thay. Bước 2: đến ngày chốt số điện/nước, tạo lẻ phí nước với chỉ số của đồng hồ mới. Xem chi tiết tại Phí điện, phí nước

Thực hiện chỉnh sửa mỗi loại phí tính đến thời gian thực tế cư dân chuyển đi, lưu lại. Tạo mới phí điện, nước với chỉ số điện chốt tại thời điểm đó. Tạo thông báo phí cập nhật yêu cầu cư d&aci

Hệ thống cho phép thanh toán dư các phí và sẽ tự động cấn trừ phí trong các tháng tạo phí tiếp theo. Người dùng chỉ cần ghi số tiền thực nhận tương ứng với mỗi loại phí. Chi t

Người dùng có thể điều chỉnh lại số tiền thanh toán nhầm về trạng thái ban đầu theo từng loại phí của căn hộ B, và sau đó tiến hành thanh toán bình thường cho căn hộ A.Chi tiết sửa p

Người dùng có thể in biên lai thu tiền (phiếu thu) cho cư dân thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau khi update trạng thái thanh toán trên hệ thống.

Người dùng sửa lại từng phí cho chính xác rồi tạo lẻ lại thông báo cho căn hộ đó. Tham khảo mục Phí và Phiếu thông báo lẻ.

Truyền thông, Tương tác cư dân

Người dùng có thể tùy ý điều chỉnh lại hình ảnh, nội dung, lịch đăng tin tức, thông báo trong mục Tin tức, thông báo..

Set lại mật khẩu (tự quy định) trong thông tin cư dân, lưu lại và thông báo cư dân đăng nhập, sau đó đổi mật khẩu.

Tài khoản

Bằng tài khoản công ty quản lý/Quản lý chung cư, người dùng set lại mật khẩu cho tài khoản nhân viên trong mục Tài khoản. Yêu cầu nhân viên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhậ

Bằng tài khoản Công ty quản lý/Quản lý chung cư, người dùng tạo tài khoản mới cho nhân viên trong mục Tài khoản, lựa chọn loại tài khoản phù hợp với quyền hạn của nhân vi&e

Tiện ích, dịch vụ

Lựa chọn dịch vụ muốn thay đổi và edit lại giá của nhà cung cấp / Xóa và tạo mới nhà cung cấp. Chi tiết tham khảo tại mục Dịch vụ...