Bàn Giao Căn Hộ

1) Khái quát chức năng

Bàn giao căn hộ là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Quản lý sẽ căn cứ vào tình trạng căn hộ để xác định căn hộ nào còn trống và căn hộ nào đã bàn giao để từ đó xác định và quản lý các căn hộ có trong chung cư. Đối với từng căn hộ sẽ được ghi nhận lại toàn bộ lịch sử bàn giao để người dùng có thể quản lý và đối chiếu thông tin bàn giao khi cần.

2) Quy trình xử lý bàn giao căn hộ

a) Xác nhận bàn giao căn hộ

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Căn hộ” >> Người dùng tìm đến căn hộ cần xác nhận bàn giao.

Màn hình danh sách căn hộ 

Bước 2: Nhấn vào nút “Chỉnh sửa” ở cột “Thao tác”

Màn hình danh sách căn hộ 

(Sau khi nhấn vào nút chỉnh sửa người dùng thực hiện thao tác cuộn xuống cuối màn hình. Màn hình sẽ xuất hiện thông tin về “Bàn giao căn hộ”).

Bước 3: Tại đây người dùng nhấn vào nút “Bàn giao” và cài đặt ngày bàn giao căn hộ. 

Cuối màn hình chỉnh sửa căn hộ

(Sau khi nhấn vào nút “Bàn giao” hệ thống sẽ hiển thị màn hình có tất cả dữ liệu về căn hộ đó. Người dùng cuộn xuống cuối màn hình này để xác nhận ngày bàn giao cho căn hộ).

Màn hình tạo ngày bàn giao căn hộ (1)

Màn hình tạo ngày bàn giao căn hộ (2)

Bước 4: Người dùng nhấn “Bàn giao” để xác nhận thao tác cài đặt ngày bàn giao hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác.

b) Kết thúc bàn giao

Trường hợp cư dân không ở tại căn hộ trong chung cư, quản lý tiến hành kết thúc bàn giao để ghi nhận trạng thái “còn trống” cho căn hộ.

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Căn hộ” >> Người dùng tìm đến căn hộ cần kết thúc bàn giao.

Màn hình danh sách căn hộ

Bước 2: Nhấn vào nút “Chỉnh sửa” ở cột “Thao tác” 

Màn hình danh sách căn hộ 

(Sau khi nhấn vào nút chỉnh sửa người dùng thực hiện thao tác cuộn xuống cuối màn hình. Màn hình sẽ xuất hiện thông tin về “Bàn giao căn hộ”).

Bước 3: Tại đây người dùng nhấn vào nút “Kết thúc” ở cột “Thao tác” để xác nhận kết thúc bàn giao. 

Cuối màn hình chỉnh sửa căn hộ

Bước 4: Người dùng nhấn “Kết thúc” để xác nhận thao tác kết thúc bàn giao căn hộ hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác.

Lưu ý: 

     - Căn hộ sẽ chỉ được kết thúc bàn giao khi đã thanh toán hết tất cả các loại phí.

     - Tùy vào thời gian người dùng cài đặt kết thúc, mà hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái kết thúc căn hộ (Sắp kết thúc hoặc đã kết thúc).

3) Kết quả

a) Xác nhận kết quả bàn giao căn hộ

Sau khi xác nhận bàn giao căn hộ thành công, tại màn hình “Danh sách căn hộ” hệ thống sẽ ghi nhận đã bàn giao nếu đã đến ngày bàn giao. Hoặc sẽ ghi nhận “Chưa bàn giao” nếu ngày bàn giao chưa đến. Khi bấm vào xem chi tiết, tại thông tin “Bàn giao căn hộ” trạng thái sẽ hiển thị “Sắp bàn giao”.

Màn hình danh sách căn hộ

Màn hình hiển thị trạng thái bàn giao của căn hộ

b) Kết quả thao tác kết thúc bàn giao

Đối với căn hộ đã thanh toán hết tất cả các loại phí trước khi kết thúc bàn giao. 

Trường hợp 1: Tại màn hình “Danh sách căn hộ”  cột “Ngày bàn giao” sẽ cập nhật trạng thái thành “Chưa bàn giao” nếu ngày kết thúc được cài đặt là ngày hiện tại tạo kết thúc.

Màn hình danh sách căn hộ

Sau khi kết thúc, tại thông tin chi tiết của căn hộ trạng thái của căn hộ sẽ được ghi nhận thành “Nhà trống”. Đồng thời cũng sẽ hiển thị thông tin ngày kết thúc bàn giao của căn hộ.

Màn hình chỉnh sửa thông tin căn hộ

Trường hợp 2: Nếu ngày kết thúc được cài đặt sau ngày tạo kết thúc. Tài màn hình danh sách vẫn sẽ ghi nhận căn hộ “Đã bàn giao” cho đến khi thời gian kết thúc mà người dùng đã cài đặt hệ thống sẽ tự động chuyển sang “Chưa bàn giao”.

Màn hình danh sách căn hộ

Khi vào xem chi tiết căn hộ, trạng thái của căn hộ sẽ được hệ thống hiển thị sắp trống (sắp kết thúc) đồng thời hiển thị ngày kết thúc. 

Màn hình chi tiết kết thúc bàn giao căn hộ

Đối với những căn hộ chưa thanh toán phí (còn nợ phí). Khi người dùng tiến hành kết thúc bàn giao căn hộ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không thể thực hiện lệnh vì căn hộ đang nợ phí”

Màn hình kết thúc bàn giao không thành công vì còn nợ phí

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>