Import Data Phí Hệ Số

1) Khái quát chức năng

Import data phí hệ số là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin về phí hệ số vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các cư dân, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình Import data phí hệ số

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data phí hệ số bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> chọn “Phí hệ số” >> chọn “Tạo”.

Màn hình import data phí hệ số.

Bước 2: Nhập thông tin import phí hệ số bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Block

 Chọn block (tòa nhà) cần import phí hệ số

 Tháng tính phí

 Chọn tháng tính phí

 File

 Tải lên tập tin chứa thông tin phí hệ số. Tập tin tải lên phải đúng định dạng với   file mẫu

 

Màn hình import data phí hệ số.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình import data phí hệ số.

3) Kết quả sau khi Import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import phí hệ số” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data phí hệ số thành công.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import phí hệ số >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình import data phí hệ số.

Màn hình Excel file mẫu của data phí hệ số.

Note:

  • Để Import data phí hệ số, bạn cần tải về mẫu file của Pihome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Được “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” data phí hệ số ở trang Danh sách chỉ số.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>