Các Loại Thuế

1) Khái quát chức năng

Khi sử dụng hệ thống PiHome để quản lý chung cư, một trong những chức năng quan trọng PiHome cung cấp cho khách hàng là chức năng cài đặt đặt thuế theo từng loại phí dựa trên yêu cầu của khách hàng. Mỗi loại phí sẽ có những loại thuế, tỷ lệ phí thuế áp dụng khác nhau, khách hàng sẽ dựa vào nghiệp vụ của mình để yêu cầu PiHome cài đặt thuế cho từng loại phí này. PiHome sẽ hỗ trợ cài đặt thuế, khi khách hàng tạo phí thông tin này sẽ được gán ở mục “Thuế, phí” của từng loại phí. Người dùng có thể nhấn chọn loại thuế và tỷ lệ thuế tương ứng.

2) Quy trình áp thuế khi tạo phí

Ví dụ: Khi người dùng cần tạo “Phí quản lý”. Người dùng sẽ chọn Block, mã căn hộ cần tạo phí. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về “Phí quản lý” của căn hộ đó bao gồm số tiền “Phí quản lý” phải thanh toán. Nếu tại đây người dùng muốn áp thuế, người dùng nhấn chọn “Loại thuế” cần áp. Hệ thống sẽ tự động tính thuế phí dựa trên tỷ lệ phần trăm loại thuế người dùng đã chọn. Đồng thời hệ thống cũng hiển thị thông tin “Tổng thuế áp dụng”. 

Màn hình tạo phí có áp thuế

Lưu ý: 

     - Một loại phí có thể áp nhiều loại thuế khác nhau 

     - Tỷ lệ, loại phí sẽ được cài đặt dựa vào nghiệp vụ của khách hàng

     - Phiếu thu gửi cho cư dân khi cư dân thanh toán sẽ hiển thị tổng tiền dựa trên các loại phí và thuế tương ứng

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>