Gạch Nợ Và Cấn Trừ Nợ

1) Khái quát chức năng

Gạch nợ và cấn trừ nợ là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng thực hiện các thao tác gạch nợ hoặc cấn trừ những khoản nợ khi cư dân thanh toán. Tùy vào nghiệp vụ mà người dùng có thể thực hiện gạch nợ hàng loạt cho cư dân hoặc gạch nợ từng hộ dân. Khi thao tác gạch nợ trên hệ thống được thực hiện thành công, những hộ dân được gạch nợ sẽ được xóa khỏi "Danh sách công nợ". Đồng thời các khoản nợ đã được thanh toán cũng sẽ được gửi đến cư dân dưới dạng phiếu thu để cư dân có thể rà soát lại thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

Đối với chức năng cấn trừ, thao tác này chỉ sẽ được diễn ra với những cư dân có đăng ký tín dụng. 

2) Quy trình gạch nợ cho cư dân

Gạch nợ cho từng hộ dân

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý phí” >> chọn “Quản lý công nợ”.

Màn hình quản lý danh sách công nợ

Bước 2: Nhấn vào nút “Thanh toán” ở cột thao tác tương ứng với hộ dân mà người dùng muốn gạch nợ.

Bước 3: Nhập số tiền thực nhận >> chọn mẫu phiếu thu >> “Thu”

Hệ thống sẽ đối chiếu với khoản phải thu. Tại đây sẽ có 3 trường hợp xảy ra

  • Nếu thực nhận ít hơn khoản phải thu hệ thống sẽ ghi nhận lại khoản tiền còn thiếu. 
  • Nếu khoản thực nhận bằng khoản phải thu hệ thống sẽ ghi nhận và xóa nợ
  • Nếu khoản thực nhận nhiều hơn khoản phải thu, khoản còn dư sẽ được ghi nhận vào “Tín dụng” của căn hộ đó tại phân hệ “Thu chi”. 

Màn hình sau khi nhấn nút “Thanh toán”

3) Kết quả

Sau khi nhấn thu, hệ thống sẽ thông báo thành công vào trả về màn hình danh sách công nợ

Kết quả sau khi nhấn lưu thao tác thanh toán

Dòng phí tương ứng ở màn hình Phân hệ Quản lý >> “Phí” sẽ được chuyển trạng thái thành [Đã thanh toán]

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>