Hướng dẫn sử dụng chức năng Danh Bạ

1) Khái quát chức năng

Chức năng Danh bạ hiển thị các thông tin liên hệ đến các bộ phận hỗ trợ của ban quản lý chung cư. Cư dân có được các thông tin trên danh bạ và thực hiện liên hệ trợ giúp, giải đáp thắc mắc trực tiếp thông qua gọi thoại.

2) Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại giao diện “Trang chủ” >> Người dùng chọn sang chức năng “Danh bạ” 

(Giao diện “Trang chủ”)

Bước 2: Tại giao diện “Danh bạ” chọn dòng liên hệ tương ứng người dùng nhấn vào biểu tượng   

(Giao diện “Danh bạ”)

Bước 3: Tiếp tục nhấn chọn vào số điện thoại được hiển thị để tiến hành quay số thực hiện cuộc gọi.

(Giao diện “Danh bạ”)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>