Import Thương Hiệu

1) Khái quát chức năng

Import data thương hiệu là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin thương hiệu của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các thương hiệu, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Thương hiệu

Thương hiệu của các vật tư sử dụng trong dự án

3

Vật tư

Các vật liệu cần thiết để sử dụng trong quá trình vận hành dự án

2) Quy trình import data thương hiệu

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data thương hiệu bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> Chọn “Import” >> Chọn “Import dịch vụ”.

 

Màn hình trang import thương hiệu

Bước 2: Chọn file tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang import thương hiệu

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import thương hiệu” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang import thương hiệu

Màn hình danh sách thương hiệu hiển thị data vừa được Import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import thương hiệu

Màn hình Excel file mẫu của data thương hiệu

Note:

  • Để Import data thương hiệu, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>