Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Trang Tài Khoản

1) Khái quát chức năng

Chức năng Trang tài khoản giúp cư dân thực hiện được các thao tác quản lý thông tin liên quan đến tài khoản đang sử dụng.

2) Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại giao diện “Trang chủ” >> Nhấn chọn biểu tượng ảnh đại diện phía trên góc trái giao diện

(Giao diện “Trang chủ”)

a. Thông tin cá nhân

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Thông tin cá nhân”

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Sau khi chuyển sang giao diện “Thông tin cá nhân” người dùng có thể thực hiện các thao tác sau: 

(Giao diện “Thông tin cá nhân”)

  1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân: người dùng tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân >> Sau đó nhấn chọn biểu tượng "Lưu" để tiến hành lưu thông tin

(Giao diện “Chỉnh sửa thông tin cá nhân”)

  1. Đổi mật khẩu: người dùng nhập mật khẩu hiện tại của tài khoản đang sử dụng sau đó nhấn “Tiếp theo” >> Tiến hành nhập mật khẩu mới cho tài khoản và chọn “Hoàn thành”.

(Giao diện “Đổi mật khẩu”)

  1. Thông tin căn hộ: giúp người dùng xem được các thông tin liên quan đến căn hộ mà tài khoản đang trực thuộc.

(Giao diện “Thông tin căn hộ”)

  1. Xóa tài khoản: Sau khi nhấn chọn “Xóa tài khoản” hệ thống sẽ hiển thị thông báo >> Để xác nhận xóa tài khoản người dùng chọn “Đồng ý” trên thông báo để tiến hành xóa vĩnh viễn tài khoản

(Giao diện thông báo xác nhận “Xóa tài khoản”)

b. Nhân khẩu ở cùng

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Nhân khẩu ở cùng”

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Tại đây người dùng có thể chọn một nhân khẩu để xem thông tin và chỉnh sửa nếu cần thiết.

(Giao diện “Nhân khẩu ở cùng”)

(Giao diện “Chi tiết nhân khẩu”)

Bước 4: Để có thể đăng tải hình ảnh CCCD/CMND mặt trước và mặt sau người dùng chọn biểu tượng "Máy ảnh">>  Chọn upload thông qua “Máy ảnh” hoặc “Thư viện” >> Tiền hành điều chỉnh khung hình sao cho phù hợp >> Chọn “Xong” để hoàn tất.

(Giao diện điều chỉnh ảnh CCCD/CMND)

c. Xe đã đăng ký

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Xe đã đăng ký”

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Tại giao diện “Xe đã đăng ký” người dùng có thể nhấn cụ thể dòng thông tin xe cần xem chi tiết.

(Giao diện “Xe đã đăng ký”“Thông tin xe” sau khi nhấn chọn)

Bước 4: Để tiến hành đăng ký xe mới, người dùng nhấn chọn biểu tượng "+".

(Giao diện “Xe đã đăng ký”)

Bước 5: Người dùng tiến hành nhập các trường thông tin đăng ký bắt buộc >> Chọn “Gửi đăng ký” để hoàn tất đăng ký và chờ duyệt.

d. Sổ tay cư dân

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Sổ tay cư dân”

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Tại giao diện “Sổ tay cư dân” nhấn chọn một bài viết để có thể xem “Chi tiết sổ tay cư dân”

 

(Giao diện “Sổ tay cư dân” và “Chi tiết sổ tay cư dân” được chọn)

e. Tin tức & thông báo

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Tin tức & thông báo”.

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện “Thông báo - Phí - Tin tức ” >> Người dùng có thể chọn xem chi tiết tương ứng với từng mục cụ thể. 

\

(Giao diện mục “Thông báo”)

(Giao diện mục “Phí”)

(Giao diện mục “Tin tức”)

f. Lịch sử đặt dịch vụ

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Lịch sử đặt dịch vụ”.

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Tại giao diện “Lịch sử đặt dịch vụ” hiển thị danh sách các dịch vụ đã được người dùng đặt >> Chọn dòng dịch vụ cụ thể để tiến hành xem “Chi tiết dịch vụ”.

(Giao diện “Lịch sử đặt dịch vụ” và “Chi tiết dịch vụ” sau khi chọn)

Bước 4: Nếu người dùng có nhu cầu hủy dịch vụ được chọn, nhấn chọn “Hủy đặt lịch” để tiến hành hủy.

(Giao diện “Chi tiết dịch vụ”)

(Trạng thái dịch vụ chuyển sang trạng thái “Đã hủy”)

g. Lịch sử đặt tiện ích

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” chọn mục “Lịch sử đặt tiện ích”.

(Giao diện “Tài khoản”)

Bước 3: Tại giao diện “Lịch sử đặt tiện ích” hiển thị danh sách các dịch vụ đã được người dùng đặt >> Chọn dòng dịch vụ cụ thể để tiến hành xem “Chi tiết tiện ích”.

(Giao diện “Lịch sử đặt tiện ích” và “Chi tiết tiện ích” sau khi chọn)

h. Nhận thông báo

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” tại “Thông báo” người dùng nhấn chọn chức năng công tắc (Bật) hoặc (Tắt).

(Giao diện “Tài khoản”)

i. Đăng xuất

Bước 2: Tại giao diện “Tài khoản” để tiến hành đăng xuất khỏi tài khoản người dùng nhấn chọn dòng “Đăng xuất”

(Giao diện “Tài khoản”)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>