Đăng Ký Tài Khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản là tính năng áp dụng cho đối tượng chưa có tài khoản hoặc muốn đăng ký mới tài khoản. Để tiến hành đăng ký tài khoản người dùng nhấn vào đây.

Giao diện xuất hiện màn hình đăng nhập, để đăng ký tài khoản người dùng nhấn vào nút “Tôi chưa có tài khoản, đăng ký”.

Giao diện màn hình đăng nhập tài khoản quản lý

Hệ thống xuất hiện màn hình đăng ký tài khoản, người dùng điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản bao gồm:

Mô tả dữ liệu 

 Số điện thoại (*)

 Số điện thoại công ty

 Tên công ty (*)

 Tên công ty quản lý

 Mã số thuế (*)

 Mã số thuế công ty 

 Email (*)

 Email công ty 

 Website

 Website công ty

 Số căn dự kiến (*)

 Số căn hộ dự kiến cần quản lý

 

Lưu ý: Các trường thông tin được đánh dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc, khi đăng ký tài khoản người dùng không được bỏ trống những trường thông tin này.

Màn hình đăng ký tài khoản quản lý chung cư

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn vào nút “Đăng ký” để xác nhận đăng ký tài khoản. 

Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo “Bạn đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ duyệt tài khoản bạn trong thời gian sớm nhất”. Đồng thời hệ thống PiHome sẽ tự động xác nhận thông tin và gửi email có chứa thông tin đăng nhập tới email mà người dùng đã đăng ký từ trước. Người dùng có thể xem thông tin và tiến hành đăng nhập ngay sau đó. Để biết thêm cách đăng nhập tài khoản người dùng có thể tham khảo tại đây. 

Màn hình đăng ký tài khoản thành công

Người dùng kiểm tra email, tại đây sẽ có đầy đủ thông tin để người dùng có thể tiến hành đăng nhập. 

Sau đó, người dùng quay lại màn hình đăng nhập tài khoản quản lý và nhấn vào nút “Tôi đã có tài khoản, đăng nhập” để tiến hành đăng nhập và trải nghiệm các tính năng có trên hệ thống PiHome. 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>