Cấu Hình Mối Quan Hệ Cư Dân, Khách Thăm

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng thiết lập những trường nào sẽ được hiển thị khi quét mã QR khách thăm và thay đổi ký tự hiển thị của các trường đó.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Truy cập vào phân hệ Quản trị >> “Cài đặt” >> “Thêm mới”

Bước 2: Chọn loại “Danh sách” >> “Chọn key” Khách thăm >> Chọn hiển thị chi tiết khách thăm tương ứng.

 

STT

Mô tả

1

Điều chỉnh văn bản hiển thị

2

Ẩn/hiện trường thông tin tương ứng

Bước 3:  Nhập thông tin >> “Thêm mới” để lưu thông tin khách thăm hoặc người dùng có thể chọn “Hủy bỏ” để hủy thao tác. Sau khi thêm mới, thông tin sẽ hiện tại danh sách màn hình cài đặt.

Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại danh sách

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>