Quản Lý Tương Tác Cư Dân - Hội Thoại

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép tương tác hai chiều từ cư dân và nhân sự được cấp quyền trên hệ thống.

Đối với cư dân sẽ sử dụng ứng dụng PiHome Pro cho cư dân để tạo hội thoại. Đối với nhân sự phụ trách có thể sử dụng phần mềm Pihome hoặc ứng dụng Pihome BOS trên điện thoại để tương tác với cư dân.

 

2) Quy trình xử lý tương tác cư dân

a) Cư dân tiến hành gửi hội thoại

Để thực hiện gửi thông tin hội thoại đến quản lý cư dân thực hiện thao tác:

Bước 1: Tại App cư dân >> chọn “Hội thoại” >> nhấn vào “Dấu +” (góc phải dưới cùng màn hình)

Màn hình app cư dân

Bước 2: Cư dân tiến hành mô tả thông tin hội thoại bằng cách chọn và điền đầy đủ thông tin

Mô tả dữ liệu

Chọn chủ đề

Chủ đề được cài đặt từ trước, việc chọn chủ đề sẽ tương ứng với bộ phận xử lý vấn đề.

Tiêu đề

Mô tả ngắn về vấn đề cư dân đang gặp phải

Nội dung

Nội dung vấn đề cư dân muốn gửi đến BQL

Đính kèm ảnh

Tại đây cư dân thêm hình ảnh minh họa cho vấn đề

Bước 3: Cư dân nhấn vào nút “Gửi hội thoại”.

Màn hình tạo hội thoại tại app cư dân

(Sau khi cư dân tiến hành gửi hội thoại, tại màn hình quản lý sẽ nhận được thông tin hội thoại này. Quản lý tiến hành xem xét và xử lý vấn đề cho cư dân. Trong quá trình giải quyết vấn đề, quản lý sẽ cập nhật tình trạng giải quyết vấn đề, cư dân có thể theo dõi tình trạng này thông qua App cư dân).

Màn hình sau khi tạo hội thoại thành công

b) Quản lý tiến hành xem và xử lý thông tin hội thoại

Sau khi cư dân gửi “hội thoại” thành công, tại giao diện màn hình quản lý hội thoại sẽ xuất hiện dòng thông tin “hội thoại” cư dân vừa gửi. Quản lý cần đi đến màn hình quản lý danh sách “hội thoại” để tiến hành xử lý. Quản lý tiến hành thao tác:

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Tương tác cư dân"

Màn hình danh sách hội thoại của cư dân

Người dùng có thể nhấn vào “Xem chi tiết” tại cuối mỗi dòng hội thoại để có thể xem được thông tin chi tiết của hội thoại và tình trạng xử lý của hội thoại đó. 

Màn hình xem chi tiết hội thoại

* Phản hồi cư dân

Màn hình phản hồi cư dân 

1. Lưu nháp (Lưu nội bộ): Trên app cư dân sẽ không hiển thị, cho phép sửa (luôn cho sửa không bị giới hạn thời gian) 

2. Gửi: sẽ gửi phản hồi đến app cư dân. 

Màn hình phản hồi cư dân 

Sau khi ”Lưu nháp”, nội dung sẽ hiện tại mục bên dưới và cho phép người dùng: 

+ Duyệt (active): Nội dung sẽ hiển thị trên app cư dân, có cho phép sửa nhưng sẽ giới hạn trong 1 khoảng thời gian. 

+ Chỉnh sửa: Cho phép chỉnh sửa phản hồi 

+ Xóa: Sẽ xóa phản hồi đó và trên app cư dân sẽ không hiển thị. 

Người dùng có thể kéo rộng ô phản hồi tại góc dưới bên phải của ô.

c) Một số chức năng khác

Tại giao diện quản lý danh sách “hội thoại” quản lý có thể thực hiện một số chức năng khác như: 

  • Chức năng tìm kiếm nâng cao

Tại màn hình quản lý danh sách “hội thoại” người dùng nhấn nút “Tìm kiếm nâng cao”. Người dùng tiến hành chọn những trường những thông tin cần tìm kiếm người dùng có thể nhấn “Tìm kiếm” đề xác nhận tìm kiếm hoặc nhấn “Đóng” để xác nhận kết thúc thao tác.

Màn hình quản lý danh sách hội thoại

  • Chức năng Ẩn/Hiện cột

Khi quản lý nhấn vào nút “Ẩn/hiện cột”. Tick chọn để xác nhận hiển thị cột thông tin và bỏ tick để ẩn cột thông tin. Nhấn “Đóng” để xác nhận thao tác hiện/ẩn các cột thông tin đã chọn hoặc nhấn “dấu X” (góc phải màn hình) để xác nhận hủy bỏ thao tác.

Màn hình thao tác chức năng Ẩn/hiện cột

Màn hình sau khi thực hiện thao tác ẩn/hiện cột

  • Chức năng xuất dữ liệu

Tại màn hình quản lý danh sách hội thoại người dùng nhấn vào nút “Xuất dữ liệu”. Màn hình sẽ xuất hiện thông báo tự động từ hệ thống “Thành công. Tệp đang được tải về, vui lòng chờ trong giây lát”. File được tải về dưới dạng file excel và hiển thị góc trái dưới cùng của màn hình. 

Màn hình sau khi xuất dữ liệu thành công

  • Tạo hội thoại

Tại màn hình quản lý danh sách hội thoại, quản lý cũng có thể chủ động tạo hội thoại với cư dân bằng cách nhấn vào nút “Tạo hội thoại”. 

Để tạo hội thoại, người dùng phải điền đầy đủ thông tin trong biểu mẫu tạo hội thoại bao gồm: 

Màn hình tạo hội thoại mới

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>