Duyệt Cư Dân Đăng Ký

1) Khái quát chức năng

Duyệt cư dân đăng ký là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng cho phép quản lý duyệt tài khoản cư dân đăng ký. Khi cư dân đăng ký tài khoản trên app cư dân PiHome Pro, thông tin này sẽ được chuyển đến phân hệ quản lý tại chức năng “Duyệt cư dân đăng ký”. Quản lý có thể xem xét thông tin và duyệt tài khoản đăng ký của cư dân tại đây. Chỉ khi tài khoản cư dân đăng được duyệt, cư dân mới có thể sử dụng và trải nghiệm các tính năng có trên app cư dân. 

Tại màn hình “Duyệt cư dân đăng ký” hệ thống sẽ thống kê và hiển thị số lượng cư dân đã đăng ký.

Màn hình danh sách cư dân đăng ký

Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

a. Cư dân tiến hành đăng ký tài khoản

  • Đăng ký dưới dạng chủ hộ 

Bước 1: Người dùng tải app cư dân 

Bước 2: Tại màn hình giới thiệu của app cư dân người dùng nhấn vào “Đăng ký tài khoản”.

Màn hình giới thiệu app cư dân

Bước 3: Người dùng tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách nhập đầy đủ thông tin căn hộ đang sinh sống và nhấn “Tiếp theo” . Thông tin về căn hộ cần nhập bao gồm:

Mô tả dữ liệu 

Tỉnh thành bạn đang sinh sống

Chọn tỉnh thành của chung cư hiện tại đang sinh sống

Chọn quận/huyện

Chọn quận/huyện của chung cư

Chung cư đang sinh sống

Chọn tên chung cư

Block

Chọn Block đang ở

Mã căn hộ

Chọn mã căn hộ tương ứng

 

Màn hình đăng ký tài khoản app cư dân

 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm:

Mô tả dữ liệu

Họ và Tên

Họ và tên cư dân

Số điện thoại

Số điện thoại cư dân. Số điện thoại được dùng để làm tên đăng nhập để sử dụng app cư dân.

Email

Email cư dân

Giới tính

Giới tính của cư dân

Ngày sinh

Ngày sinh của cư dân 

Quốc tịch

Quốc tịch của cư dân đăng ký

CMND/CCCD

Số CMND/CCCD của cư dân đăng ký

Ngày cấp

Ngày cấp CMND/CCCD 

Ngày hết hạn

Ngày hết hạn CMND/CCCD

Mối quan hệ

Mối quan hệ với chủ hộ

Ngày dọn vào 

Thời gian dọn vào căn hộ

Ngày dọn đi 

Thời gian dọn đi

Màn hình đăng ký tài khoản app cư dân (2)    

(Sau khi nhấn “tiếp theo”, hệ thống sẽ tự động gửi  mã OTP đến số điện thoại cư dân đã đăng ký trước đó. Người dùng xem và lấy mã điền vào màn hình).

                 

Màn hình xác minh số điện thoại

 

(Sau khi xác minh số điện thoại thành công, hệ thống sẽ cho phép cư dân tại mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Cư dân sẽ tạo mật khẩu và tiến hành đăng nhập).

Lưu ý: Cư dân sẽ đăng nhập được bằng số điện thoại và mật khẩu vừa tạo với điều kiện quản lý đã duyệt tài khoản cho cư dân trên hệ thống.

Màn hình tạo mật khẩu app cư dân

(Sau khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị một số câu hỏi gợi ý người dùng nên trả lời những câu hỏi gợi ý này). 

b. Chủ hộ đăng ký tài khoản cho nhân khẩu

Sau khi đã được cài đặt và xác nhận là chủ hộ, tài khoản chủ hộ sẽ có thể thêm tài khoản nhân khẩu trong căn hộ và có quyền duyệt các tài khoản này mà không cần thông qua xét duyệt từ ban quản lý. 

Để tiến hành đăng ký tài khoản nhân khẩu, cư dân thực hiện như sau: 

Bước 1:  Tại màn hình chính app cư dân >> chọn “Nhân khẩu”

Màn hình chính app cư dân

Bước 2: Người dùng nhấn vào “Dấu +” (góc phải trên cùng màn hình) để tạo mới tài thông tin nhân khẩu.

Màn hình danh sách nhân khẩu

Bước 3: Người dùng nhấn vào “Tạo tài khoản” hoặc “Khai báo nhân khẩu”. 

Người dùng nhấn “Tạo tài khoản” khi muốn đăng ký cho người thân một tài khoản để trải nghiệm các tính năng tại app cư dân. 

Người dùng nhấn “Khai báo nhân khẩu” để khai báo nhân khẩu có trong căn hộ.

Màn hình tạo thông tin nhân khẩu mới

Lưu ý: Sau khi tạo xong tài khoản cho nhân khẩu, chủ hộ có thể nhấn vào nút bật/tắt để tự duyệt tài khoản cho nhân khẩu mà không cần đợi quản lý duyệt tài khoản.

Màn hình danh sách nhân khẩu

c. Quản lý duyệt tài khoản cư dân

Quản lý sẽ tiến hành duyệt tài khoản cư dân đã đăng ký nhưng chưa được chủ hộ duyệt hoặc những tài khoản đăng ký dưới dạng tài khoản chủ hộ. 

Bước 1: Sau khi cư dân đăng ký tài khoản thành công hệ thống sẽ xuất hiện dòng thông tin tổng quan về tài khoản cư dân đã đăng ký bao gồm:

Mô tả dữ liệu

Mã căn hộ

Mã căn hộ mà cư dân sinh sống

Tên 

Họ tên cư dân

Thông tin 

Thông tin về số điện thoại và email của cư dân

Duyệt bởi chủ nhà

Hiển thị trạng thái có được duyệt bởi chủ nhà hay không

Trạng thái

Trạng thái duyệt của tài khoản cư dân đã đăng ký (mới, đã duyệt, từ chối)

Thao tác

Xem chi tiết, xóa, duyệt, từ chối tài khoản cư dân

 

Bước 2: Người dùng thực hiện một trong những thao tác dưới đây để cập nhật trạng thái duyệt tài khoản cư dân:

Mô tả dữ liệu

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết cư dân đăng ký tài khoản

Nhấn vào đây để xác nhận duyệt tài khoản cư dân

Nhấn vào đây để xác nhận từ chối duyệt tài khoản cư dân

Nhấn vào đây để xóa dòng thông tin tương ứng

 

Ngoài tính năng duyệt tài khoản, tại đây còn cho phép người dùng tìm kiếm thông tin tài khoản cư dân theo tên. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thêm tính năng tìm kiếm nâng cao. Tính năng tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng tìm kiếm theo một hoặc nhiều trường dữ liệu cùng lúc. Để thông tin sau khi tìm kiếm được hiển thị chuẩn xác và phù hợp hơn với người dùng.

Các trường dữ liệu cho phép người dùng tìm kiếm cùng lúc trong chức năng tìm kiếm năng cao bao gồm: căn hộ, tên căn hộ, email, số điện thoại, trạng thái.

  • Để sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao:

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Tìm kiếm nâng cao”

Bước 2: Chọn tìm kiếm theo thông tin một hoặc các trường: căn hộ, tên căn hộ, email, số điện thoại, trạng thái.

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để xác nhận tìm kiếm, nhấn nút “Đóng” để xác nhận hủy bỏ thao tác hoặc nhấn vào nút “Xóa lựa chọn” để xóa tất các các thông tin vừa chọn tại chức năng tìm kiếm nâng cao.

Màn hình tìm kiếm nâng cao

  1. Kết quả
  • Đối với người dùng xác nhận duyệt tài khoản bằng cách nhấn vào nút  “Duyệt” hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái tài khoản cư dân từ “Mới” chuyển sang “Đã duyệt”.

Màn hình duyệt cư dân đăng ký

Màn hình duyệt cư dân đăng ký

  • Đối với người dùng xác nhận từ chối tài khoản bằng cách nhấn vào nút  “Từ chối” hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái tài khoản cư dân từ “Mới” chuyển sang “Từ chối”.

Màn hình duyệt cư dân đăng ký

(Đối với những tài khoản nhân khẩu được duyệt bởi “chủ nhà”, quản lý không cần duyệt tài khoản đó. Tại danh sách cư dân đăng ký hệ thống sẽ hiển thị dấu “Tick xanh” tại cột “Duyệt bởi chủ nhà”)

Màn hình danh sách cư dân đăng ký

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>