Quản lý thông tin cá nhân

Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân của mình trên mobile app.

Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp

Bước 1: Truy cập vào [Mobile app] >> [Menu]

 

TH 1: Xem thông tin cá nhân

Bước 2: Nhấn vào nút thông tin cá nhân

Kết quả

(1) Thông tin cá nhân được hiển thị

 

TH 2: Cập nhật thông tin cá nhân

Bước 2: Nhấn vào nút thông tin cá nhân

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân sau đó nhấn icon lưu ()

Kết quả

(1) Thông tin mới sẽ được cập nhật.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>