Thực hiện công việc - Đề xuất

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng theo dõi, thực hiện và báo cáo kết quả công việc đề xuất theo phân quyền được cấp của mình.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Phiếu đề xuất

Phiếu đề xuất được gửi bởi nhân sự vận hành, phiếu này nếu được duyệt thì một công việc đề xuất tương ứng sẽ được tạo ra.

2

Công việc

Là các dữ liệu công việc được tạo ra và có giá trị theo dõi và thực thi, bao gồm:
- Công việc đề xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng sau khi phiếu đề xuất được duyệt.
- Công việc đột xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng với chủ đề hội thoại cư dân (tham khảo Tương tác cư dân - Chủ đề).
- Công việc định kỳ: Được tạo bằng chức năng “Tạo công việc định kỳ”.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp. Sau đó truy cập vào chi tiết công việc đề xuất qua thông báo, danh sách công việc,...

Bước 1: Nhấn vào công việc đề xuất tương ứng trên màn hình danh sách công việc (có thể chọn “công việc” >> lọc công việc đề xuất) 

Lưu ý: Chỉ thực hiện được những công việc ở mục “Cho tôi” 

Màn hình danh sách công việc “Cho tôi” 

Bước 2: Nhấn vào công việc muốn thực hiện. 

Bước 3: Người dùng sẽ báo cáo kết quả và chuyển trạng thái công việc sang “Đang thực hiện” hoặc “Hoàn thành” tương ứng với tiến độ thực bằng cách nhấn xác nhận chuyển đổi trạng thái và chọn “Có” 

Màn hình chi tiết đề xuất 

Kết quả

Công việc sẽ chuyển sang trạng thái tương ứng với trạng thái người dùng thay đổi.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>