Import Cài Đặt Nhiệm Vụ

1) Khái quát chức năng

Import data nhiệm vụ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin nhiệm vụ của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các nhiệm vụ, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Nhiệm vụ

Công việc chi tiết cần thực hiện khi đến kỳ.

Ví dụ:

Trong chung cư cần kiểm tra định kỳ bể chứa nước với các đầu mục công việc con như:

  • Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài bể.
  • Kiểm tra lượng nước trong bể.
  • Lấy mẫu phân tích kiểm tra.

Các đầu mục công việc con được liệt kê ở trên chính là “nhiệm vụ”.

3

Công việc định kỳ

Là các dữ liệu công việc được tạo dựa trên cài đặt định kỳ. Các dữ liệu này là dữ liệu có hiệu lực thực thi (gửi thông báo, báo cáo tiến độ,...).

Ví dụ: 

Sau khi cài đặt định kỳ với thông tin:

Trong chung cư cần kiểm tra định kỳ bể chứa nước với các nhiệm vụ như:

  • Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài bể.
  • Kiểm tra lượng nước trong bể.
  • Lấy mẫu phân tích kiểm tra.

Người dùng sẽ tạo công việc trên thực hiện trong vòng 1 năm. Lúc này định kỳ hằng tháng, đúng thời gian công việc sẽ được tạo ra và gửi thông báo cho các nhân sự liên quan. Quá trình này kéo dài trong vòng 1 năm thì kết thúc.

1) Quy trình import data nhiệm vụ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data nhiệm vụ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> Chọn “Import” >> “Cài đặt nhiệm vụ” >> Chọn “Import cài đặt nhiệm vụ”.

Màn hình trang import cài đặt nhiệm vụ

Bước 2: Chọn file tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang import cài đặt nhiệm vụ

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import cài đặt công việc” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang import cài đặt nhiệm vụ

Màn hình danh sách cài đặt định kỳ hiển thị data vừa được import

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import cài đặt nhiệm vụ

Màn hình Excel file mẫu của data vật tư

Note:

  • Để Import data vật tư, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>