Cài Đặt Thời Gian Làm Việc

1) Khái quát chức năng

Mỗi công việc sẽ có thời gian làm việc khác nhau. Có nhiều loại công việc như: công việc đột xuất, công việc định kỳ hay là công việc được đề xuất. Người dùng có thể cài đặt thời gian làm việc cho từng loại công việc khác nhau.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Tại phân hệ quản trị >> Chọn “Cài đặt” >> “Thêm mới”

Bước 2: Chọn loại “Ngày và giờ trong tuần” >> “Chọn key” công việc đột xuất/định kỳ/đề xuất (tương ứng với nhu cầu người dùng) >> Chọn thông tin về thời gian làm việc

Bước 3: Nhập thông tin >> “Thêm mới” để lưu thông tin về thời gian làm việc hoặc người dùng có thể chọn “Hủy bỏ” để hủy thao tác. Sau khi thêm mới, thông tin sẽ hiện tại danh sách màn hình cài đặt.

Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại danh sách

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>