Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu

1) Khái quát chức năng

Chức năng “Quên mật khẩu” giúp người dùng có thể thay đổi mật khẩu mới thông qua số điện thoại hoặc email đã dùng để đăng ký tài khoản.

2) Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Sau khi mở ứng dụng người dùng nhấn chọn “Đăng nhập” 

(Giao diện sau khi truy cập vào App)

Bước 2: Tại giao diện “Đăng nhập”  >> Nhấn chọn “Quên mật khẩu”.

(Giao diện “Đăng nhập”)

Bước 3: Người dùng tiến hành nhập Email hoặc Số điện thoại của tài khoản cần lấy lại mật khẩu >> Chọn “Tiếp theo”.

(Giao diện “Quên mật khẩu”)

Bước 4: Ở bước này người dùng tiến hành nhập mã xác nhận được gửi đến Email và Số điện thoại mà người dùng nhập, sau đó chọn “Tiếp theo”.

(Giao diện để người dùng nhập “Mã xác nhận”)

Bước 5: Tại “Tạo mật khẩu mới”, người dùng tiến h nhập mật khẩu mới cho tài khoản >> Sau khi nhập lại mật khẩu mới chọn “Hoàn thành” để hoàn tất.

(Giao diện “Tạo mật khẩu mới”)

Bước 5: Giao diện chuyển sang thông báo thành công, người dùng nhấn vào “Tôi đã hiểu” để quay trở lại màn hình chính và tiến hành đăng nhập vào tài khoản với mật khẩu mới.

(Giao diện thông báo thành công sau khi nhập mật khẩu mới)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>