Khách Thăm

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép cư dân và ban quản lý kiểm soát người được phép ra/vào chung cư bằng cách đăng ký thông tin của người đến thăm và quét mã QR để tra cứu thông tin.

Vui lòng tham khảo tài liệu "Cấu hình chi tiết khách thăm" có thêm thông tin về cách thay đổi văn bản hiển thị, ẩn/hiện các trường trong màn hình chi tiết khách thăm khi quét mã QR.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

a) Quy trình tạo “Khách thăm” từ phía quản lý

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Tương tác cư dân” >> chọn “Khách thăm”

TH1: Tạo khách thăm

Bước 2: Tại màn hình danh sách khách mời nhấn “Tạo” và điền đầy đủ thông tin trong biểu mẫu bao gồm:

Mô tả dữ liệu 

 Căn hộ

 Mã căn hộ khách mời sẽ sinh sống

 Họ tên

 Họ tên của khách mời

 Giới tính

 Giới tính của khác mời

 Mối quan hệ với chủ hộ

 Chọn mối quan hệ của khách mời với chủ hộ 

 Khoảng ngày

 Thời gian bắt đầu đến ở và kết thúc của khách thăm

 Mục đích 

 Mô tả lý do đến ở của khách thăm

 Hình ảnh

 Hình ảnh đại diện của khách thăm

 

Màn hình tạo mới khách thăm

Bước 3: Nhấn “Lưu” để xác nhận lưu thông tin khách thăm vừa tạo hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy bỏ thao tác.

TH2: Tải mã QR

Bước 2: Nhấn vào icon tải xuống ở dòng dữ liệu tương ứng để tải xuống hình ảnh của QR Code

Kết quả

(1) Mã QR sẽ được tải về ở định dạng hình ảnh (.png)

b) Quy trình tạo “Khách thăm” từ phía cư dân

Bước 1: Tại giao diện chính của app cư dân >> chọn “Khách thăm” >> Nhấn vào biểu tượng “+"

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin >> “Khai báo”

Sau khi nhấn “Khai báo” hệ thống sẽ hiện mã QR, khi khách đến chỉ cần đưa mã QR code này cho lễ tân tòa nhà để BQl nắm thông tin.

Cư dân có thể tải mã QR code này về điện thoại bằng cách nhấn vào “Tải xuống”

Sau khi cư dân tạo khách thăm, người quản lý có sẽ nhận được thông tin của khách thăm tại màn hình “Khách thăm”. Người quản lý có thể thao tác tiếp nhận/từ chối/xóa khách thăm đó.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>