Import Data Căn Hộ

1) Khái quát chức năng

Import data là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin căn hộ vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các căn hộ, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình Import data căn hộ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data căn hộ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Quản lý”  >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Import căn hộ”.

Màn hình trang import căn hộ.

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin. 

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import danh sách căn hộ

 Tập tin

 Tải lên tập tin danh sách căn hộ cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so   với file mẫu 

 

 

Màn hình trang import căn hộ.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

Màn hình trang import căn hộ.

3) Kết quả sau khi Import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import căn hộ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import căn hộ thành công.

Màn hình trang import căn hộ.

Màn hình danh sách căn hộ hiển thị data vừa được import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang "Import căn hộ" >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import căn hộ.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data căn hộ.

Note:

  • Để Import data căn hộ, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể “Xóa” data căn hộ khi đã import thành công. Được “Chỉnh sửa” data căn hộ ở trang Danh sách căn hộ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>