Quản Lý Lịch Làm Việc

1) Khái quát chức năng

Quản lý lịch làm việc là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể xem các công việc định kỳ và phát sinh cần làm dưới dạng lịch theo tuần hoặc tháng.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Công việc” >> “Lịch làm việc”

Màn hình danh sách công việc

* TH1: Xem chi tiết công việc tại “Lịch làm việc”

Màn hình danh sách công việc

Bước 2: Muốn xem thông tin chi tiết công việc, người dùng nhấn vào mục công việc đó >> “Xem chi tiết”

Màn hình danh sách công việc

Sau khi chọn “Xem chi tiết” tại đây sẽ hiện toàn bộ thông tin về công việc đó, người dùng có thể in công việc này hoặc nhấn vào “” để xuất file excel.

Màn hình chi tiết công việc

* TH2: Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn “Xuất dữ liệu” >> Danh sách công việc tải về máy dưới dạng excel

Màn hình danh sách công việc

Thông báo danh sách đã tải về tại góc trên bên phải màn hình.

Màn hình sau khi danh sách công việc tải về

* TH3: Tạo công việc phát sinh (có thể tạo tại “Lịch làm việc” hoặc “Danh sách công việc”)

Khi có sự cố đột xuất xảy ra, người dùng có thể tạo công việc phát sinh.

Bước 2: Tại “Danh sách công việc” >> “Tạo công việc phát sinh”

Màn hình danh sách công việc

Bước 3: Điền thông tin công việc phát sinh >> “Tạo”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình tạo công việc phát sinh (1)

Màn hình tạo công việc phát sinh (2)

 

Kết quả

Công việc phát sinh được tạo sẽ hiển thị tại danh sách công việc và có biểu tượng cây cờ để phân biệt.

Màn hình danh sách công việc

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>