Cấu hình kỳ phí cho dự án

TỔNG QUAN VỀ KỲ PHÍ

Mỗi dự án sẽ quy định về cách chốt kỳ phí khác nhau. Vì vậy, trong bước triển khai cần cấu hình kỷ phí cho dự án như sau:

 Phân hệ quản trị > Cài đặt > Cài đặt kỳ phí

Bước 1: Vào menu cài đặt trong phân hệ quản trị
Bước 2: Tạo mới 1 cài đặt
Bước 3: Chọn loại Danh sách > Chọn key kỳ phí > Cái đặt kỳ phí theo hướng dẫn trên phần mềm đang có 

ÁP DỤNG KỲ PHÍ VÀO TÍNH NĂNG XEM THỐNG KÊ

Khi đã tạo được kỳ phí theo dự án. Hệ thống sẽ thống kê tiền theo kỳ phí trong màn hình Danh sách công nợ như hình:

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>