Quản lý căn hộ

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý căn hộ ngay trên mobile app.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp

Bước 1: Truy cập vào "Mobile app" >> "Căn hộ"

TH1: Xem thông tin căn hộ

Bước 2: Nhấn vào nút xem chi tiết 

Kết quả

Thông tin chi tiết căn hộ được hiển thị. 

TH2: Cập nhật thông tin căn hộ

Bước 2: Nhấn vào nút cập nhật 

Kết quả 

Thông tin mới sẽ được cập nhật.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>