Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Hóa Đơn

1) Khái quát chức năng

Chức năng Hóa đơn bao gồm các thông tin liên quan đến Chưa thanh toán, Hóa đơn và Lịch sử phí của cư dân.

2) Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại giao diện “Trang chủ” >> Nhấn chọn chức năng “Hóa đơn”

(Giao diện “Trang chủ”)

Bước 2: Ở giao diện “Hóa đơn” >> Chọn chuyển sang mục “Chưa thanh toán” .

(Danh sách các loại phí “Chưa thanh toán” của cư dân)

Bước 3: Cư dân tiến hành tích chọn các loại phí muốn thanh toán >> Nhấn “Thanh toán” để tiến hành đi đến bước tiếp theo.

(Hệ thống hiển thị loại phí được chọn và hiển thị tổng tạm tính) 

Bước 4: Để có thể thực hiện việc thanh toán, cư dân tiến hành chọn cách thức thanh toán thông qua các phương thức được hiển thị trên ứng dụng.

(Giao diện “Phương thức thanh toán”)

Bước 5: Đối với phương thức “Chuyển khoản bằng QR code”, “Momo”, “Bảo kim”,... sau khi hệ thống chuyển hướng người dùng đến ứng dụng thanh toán đã chọn tương ứng. Sau khi hoàn tất người dùng có thể xem hóa đơn của mình.

b. Hóa đơn

Bước 2: Ở giao diện “Hóa đơn” >> Chọn chuyển sang mục “Hóa đơn” .

(Danh sách các “Hóa đơn” đã thanh toán của cư dân)

Bước 3: Tại đây người dùng có thể nhấn chọn hóa đơn cụ thể cần xem chi tiết .

(Giao diện “Chi tiết hóa đơn”) 

c. Lịch sử phí

Bước 2: Ở giao diện “Hóa đơn” >> Chọn chuyển sang mục “Lịch sử phí”.

(Danh sách các “Lịch sử phí” của cư dân)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>