Điều Chỉnh Phí Nước

Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới phí nước bị sai (Hệ số định mức, sai chỉ số, thay đồng hồ…) 

Phương án xử lý: 

Bước 1: Xoá phí nước sai 

Tại phân hệ “Quản lý” >> “Phí” >> “Phí nước” >> Tìm căn hộ có phí nước sai cần xoá >> “Xoá”  

Lưu ý : Người dùng nên nhập lý do xoá phí 

Màn hình xoá phí nước có (lý do sai chỉ số) 

Bước 2: Điều chỉnh thông tin cho chính xác. 

Tùy trường hợp thông tin cần update mà người dùng sẽ thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

* TH1: Điều chỉnh hệ số tính phí (nhân khẩu hưởng định mức)

“Quản lý dự án” >> “Đồng hố nước” >> Chỉnh sửa đồng hồ nước >> Điều chỉnh hệ số tính phí (số nhân khẩu hưởng định mức) >> Lưu thông tin 

Màn hình chỉnh sửa hệ số tính phí 

* TH2: Điều chỉnh sai chỉ số

“Quản lý dự án” >> “Đồng hố nước” >> Chỉnh sửa đồng hồ nước >> Thêm/sửa/xóa chỉ số >> “Lưu” 

Màn hình cập nhật chỉ số 

Bước 3: Tạo lại phí 

“Phí” >> “Phí nước” >> “Tạo phí nước” >> Điền thông tin Điền các thông tin cần thiết: tháng phí/ Block/ Căn hộ/ Các phụ phí kèm theo nếu có (Phí BVMT, VAT),... >> “Lưu lại” 

Kiểm tra nhanh số tiền phí được tạo trong màn hình

Bước 4: Kiểm tra và duyệt phí(sau khi điều chỉnh) 

“Phí” >> “Phí nước” >> tìm căn hộ vừa tạo phí >> “Duyệt phí” 

Kết quả: Ngay sau khi duyệt phí, phí nước mới được cập nhật trên App cư dân và trong màn hình Quản lý công nợ 

Đồng thời người dùng có thể ra lại thông báo phí (update) cho căn hộ.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>