Báo Cáo Theo Hệ Thống

1) Khái quát chức năng

Báo cáo theo hệ thống là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Với chức năng này người dùng có thể tạo báo cáo của từng loại hệ thống (ví dụ: hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng,...).

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Báo cáo” >> “Báo cáo theo hệ thống”

Màn hình báo cáo theo hệ thống

Bước 2: Nhấn “Tạo báo cáo” >> điền thông tin >> “Tạo”

Màn hình báo cáo theo hệ thống

Màn hình tạo báo cáo

3) Kết quả

Báo cáo vừa tạo sẽ hiện tại màn hình checklist tổng hợp, người dùng có thể tải báo cáo về máy dưới dạng excel.

Màn hình checklist tổng hợp hệ thống

Lưu ý: Cuối tháng hệ thống sẽ tự tạo báo cáo tự động cho từng hệ thống

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>