Sổ Tay Cư Dân

1. Khái quát chức năng

Sổ tay cư dân là nơi chứa các nội dung quy định chung của chung cư, các hướng dẫn cho cư dân mới đến hoà nhập nhanh vào văn hoá của chung cư cũng như các hướng dẫn về các thủ tục mà cư dân chung cư cần nắm được.

2) Sổ tay cư dân

Để bắt đầu sử dụng tính năng Sổ tay cư dân bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Truyền thông”. 

Màn hình dashboard.

Màn hình trang sổ tay cư dân.

*Tại đây QL có thể nắm được các thông tin về sổ tay cư dân bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Block

 Block thấy được bài viết

 Tiêu đề

 Tiêu đề của bài viết

 Hình ảnh

 Hình ảnh tượng trưng tiêu đề

 Ngày cập nhật

 Ngày cập nhật bài viết  

 Nội dung

 Nội dung của bài viết 

 Thao tác

 Thao tác lên bài viết (chỉnh sửa, xóa)

*Ngoài ra, tại màn hình danh sách sổ tay cư dân còn hỗ trợ các chức năng khác:

Mô tả dữ liệu

 Tìm kiếm nâng cao

 Quản lý có thể tìm kiếm thông tin sổ tay cư dân bằng cách chọn block   hoặc nhập tiêu đề hoặc chọn ngày tạo để tim kiếm.

 Tạo

 Quản lý có thể tạo thêm sổ tay cư dân mới.

3) Quy trình Tạo sổ tay cư dân

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo sổ tay cư dân bạn thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại trang Sổ tay cư dân >> Chọn “Tạo”.

Màn hình trang sổ tay cư dân.

Bước 2: Nhập thông tin tạo sổ tay cư dân bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Hình ảnh

 Tải lên hình ảnh tượng trưng cho tiêu đề bài viết

 Block

 Chọn block thấy được bài viết

 File

 Tải lên tập tin 

 Thứ tự

 Chọn thứ tự của bài viết (số càng lớn sẽ lên đầu trên app cư dân)

 Tiêu đề

 Nhập vào tiêu đề của bài viết

 Mô tả

 Nhập vào mô tả của bài viết

 Nội dung

 Nhập vào nội dung của bài viết

 

Màn hình tạo sổ tay cư dân.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Lưu” để lưu thông tin sổ tay cư dân hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình tạo sổ tay cư dân.

4) Kết quả sau khi tạo sổ tay cư dân

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Sổ tay cư dân” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về số tay cư dân vừa được tạo. Đồng thời, sẽ hiện thông báo đã tạo ở góc trên bên phải màn hình.

 

Màn hình sổ tay cư dân sau khi tạo mới thành công.

5) Quy trình cư dân xem Sổ tay cư dân

Để bắt đầu sử dụng tính năng Xem sổ tay cư dân bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chính >> Chọn “Menu”.

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 2: Tại màn hình Menu >> Chọn “Sổ tay cư dân”.

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 3: Tại màn hình Sổ tay cư dân >> Chọn bài viết muốn xem.

Giao diện màn hình App cư dân.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>