Tạo Phiếu Thông Báo Phí

1) Khái quát chức năng

Tạo thông báo phí là chức năng để quản lý gửi cho cư dân thông báo nhắc nhở nộp một khoản phí còn nợ hoặc phát sinh (thông qua: email, SMS, app notifications hoặc thông báo giấy) . Quản lý có thể gửi thông báo đến tất cả các block hoặc riêng một block cũng như tất cả các căn hộ hoặc riêng một căn hộ chỉ bằng một thao tác đơn giản.

2) Quy trình tạo phiếu thông báo phí

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo phiếu thông báo phí bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Thông báo phí” >> Chọn “Tạo phiếu thông báo”.

Màn hình dashboard.

Màn hình trang danh sách thông báo phí.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu thông báo bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Tiêu đề

 Nhập tiêu đề của phiếu thông báo.

 Tháng thu phí

 Chọn tháng thu phí.

 Block

 Chọn block (tòa nhà) sẽ nhận thông báo.

 Căn hộ

 Nếu để trống, hệ thống sẽ tự hiểu là thông báo cho toàn bộ căn hộ trong   block đó.

 Mẫu phiếu

 Chọn loại mẫu phiếu.

 Thông báo

 Chọn hình thức thông báo cư dân sẽ nhận được (qua Email, SMS,   Notification,…).

 

Màn hình trang tạo thông báo phí.

Chọn “Bao gồm QR” để xuất mã QR cho phiếu thông báo

Màn hình trang tạo thông báo phí.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo phiếu thông báo” để hoàn tất.

Màn hình trang tạo thông báo phí.

Sau khi tạo thông báo, người dùng có thể chọn biểu tượng “Chuông” để gửi thông báo qua app cho cư dân, chọn biểu tượng “Lá thư” để gửi thông báo qua email cho cư dân.

3) Kết quả sau khi Tạo phiếu thông báo phí

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Thông báo phí” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về phiếu thông báo phí mới được tạo.

Màn hình trang danh sách thông báo phí sau khi tạo thông báo phí thành công.

Bước 4: Chọn in phiếu thông báo >> mã QR sẽ hiện trên thông báo phí

Màn hình in thông báo phí

Note: 

  • Người dùng có thể tìm kiếm nhanh thông báo nộp phí bằng 2 cách: 
    •      Cách 1: Chọn Block, căn hộ để tìm kiếm.
    •      Cách 2: Nhập tên hoặc mã căn hộ vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm để xác nhận tìm kiếm phiếu thông báo phí đó.
  • Không được “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” Thông báo phí khi thông báo đã được gửi đi bằng email, SMS hoặc notification.
  • Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

4) Cư dân xem phiếu thông báo phí

Sau khi quản lý tạo phiếu thông báo phí thành công, thông báo này sẽ được gửi đến cư dân thông qua app cư dân. Cư dân có thể xem "Thông báo phí" bằng cách tiến hành các thao tác sau:  (Có 2 cách để xem thông báo phí).

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình chính >> Chọn icon “Thông báo”.

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 2: Nhấn vào phiếu thông báo phí muốn xem.

Giao diện màn hình App cư dân.

Cách 2: Khi quản lý tạo Phiếu thông báo phí thành công. Sẽ có một thông báo gửi về điện thoại cư dân. Bấm vào để xem chi tiết thông báo phí.

Giao diện màn hình App cư dân.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>