Quản lý chỉ số nước

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý chỉ số nước ngay trên mobile app. 

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp. 

Bước 1: Truy cập vào “Mobile app” >> “Menu” 

Bước 2: Chọn “Chỉ số điện” tại đây sẽ hiện thông tin danh sách chỉ số điện của từng cân hộ. 

Màn hình danh sách chỉ số nước 

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin đồng hồ nước bằng cách điền thông tin đồng hồ điện cần tìm vào mục tìm kiếm. 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>