Cài Đặt Menu Tính Năng Cho App Vận Hành Pi Works

1) Khái quát chức năng

Pi Works là app vận hành của Pi Home, để Pi Works có thể hoạt động dễ dàng và tiện nghi hơn thì người dùng cần cài đặt các menu tính năng cho app.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Tại phân hệ Quản trị >> Chọn “Cài đặt” >> “Thêm mới”

Bước 2: Chọn loại “Danh mục” >> “Chọn key” App vận hành Sidebar >> Chọn danh mục thêm vào menu

Bước 3: Nhập thông tin >> “Thêm mới” để lưu các tính năng hoặc người dùng có thể chọn “Hủy bỏ” để hủy thao tác. Sau khi thêm mới, thông tin sẽ hiện tại danh sách màn hình cài đặt.

Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại danh sách

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>