Hướng dẫn sử dụng chức năng Dịch vụ

  1. Khái quát chức năng

Chức năng Dịch vụ giúp người dùng có thể đặt các Tiện ích và dịch vụ do chung cư cung cấp thông qua ứng dụng.

  1. Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại giao diện “Trang chủ” >> Người dùng có thể truy cập nhanh tại mục “Tiện ích và dịch vụ” hoặc nhấn chọn chuyển sang chức năng “Dịch vụ”

(Giao diện “Trang chủ”)

Bước 2: Ở giao diện “Dịch vụ” >> người dùng nhấn chọn Dịch vụ hoặc Tiện ích tương ứng với nhu cầu của mình.

(Giao diện “Dịch vụ”)

Bước 3: Tại giao diện “Đặt dịch vụ” >> nhấn chọn Dịch vụ tương ứng Danh mục dịch vụ đã chọn hoặc có thể chuyển sang Danh mục khác

(Giao diện “Đặt dịch vụ”)

Bước 4: Cư dân tiến hành nhập các thông tin để tiến hành đặt Dịch vụ hoặc Tiện ích >> Nhấn chọn “Tiếp theo” sau khi đã nhập hoàn tất

 

(Giao diện “Đặt dịch vụ”)

  1. Thông tin khách hàng: bao gồm các thông tin cơ bản của cư dân.
  2. Chọn đối tác: chọn đối tác cung cấp dịch vụ phù hợp.
  3. Đặt thêm dịch vụ từ nhà cung cấp: tích chọn các dịch vụ tương ứng với nhà cung cấp vừa chọn. Người dùng có thể nhấn chọn “Thêm ghi chú” tại dòng dịch vụ đó để nhập nội dung ghi chú cho nhà cung cấp

(Màn hình nhập ghi chú cho dịch vụ được chọn)

Bước 5: Sau khi nhập thông tin đặt Dịch vụ và tiện ích hoàn tất nhấn chọn “Tiếp theo”.

(Giao diện “Đặt dịch vụ”)

(Giao diện sau khi hoàn tất các thông tin đặt dịch vụ)

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>