Đổi mật khẩu

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng đổi mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng BOS.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp

Bước 1: Truy cập vào "Mobile app" >> "Menu"

Bước 2: Nhấn nút "Đổi mật khẩu"

Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại và nhấn "Tiếp theo"

Bước 4: Nhập mật khẩu mới và nhấn nút "Đổi mật khẩu"

Kết quả

Mật khẩu được đổi thành công

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>