Quản lý tài sản

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý tài sản ngay trên mobile app.

2) Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 1: Truy cập vào "Mobile app" >> "Menu"

Bước 2: Chọn "Tài sản"

TH1: Xem thông tin tài sản

Bước 3: Nhấn vào icon xem chi tiết

Kết quả

Thông tin chi tiết tài sản được hiển thị

TH2: Thêm thông tin tài sản

Bước 3: Nhấn vào icon thêm (+)

Bước 4: Nhập thông tin tài sản >> "Tạo tài sản"

Kết quả

Thông tin tài sản mới được thêm vào hệ thống

TH3: Cập nhật thông tin tài sản

Bước 3: Nhấn vào icon cập nhật

Bước 4: Nhập thông tin tài sản >> "Lưu"

Kết quả

Thông tin tài sản được cập nhật

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>