Import Data Nợ Đầu Kỳ

1) Khái quát chức năng

Import data nợ đầu ký là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin về nợ đầu kỳ của mỗi loại phí vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin nợ đầu ký của cư dân, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình Import data nợ đầu kỳ

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data nợ đầu kỳ bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Nợ đầu kỳ” >> Chọn “Import nợ đầu kỳ”.

Màn hình trang Import nợ đầu kỳ.

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import nợ đầu kỳ

 Tập tin

 Tải lên tập tin danh sách nợ đầu kỳ cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng   so với file mẫu 

 

Màn hình trang import nợ đầu kỳ.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import nợ đầu kỳ.

3) Kết quả sau khi Import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import nợ đầu kỳ” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import nợ đầu kỳ thành công.

Màn hình trang import nợ đầu kỳ.

Màn hình hiển thị data cột nợ đầu kỳ vừa được import.

 

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import nợ đầu kỳ >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import nợ đầu kỳ.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data nợ đầu kỳ.

Note:

  • Để Import data nợ đầu kỳ, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể import nợ đầu kỳ nếu chưa tạo phí tháng nào.
  • Quản lý phải tạo ít nhất một kỳ phí trước khi tiến hành import nợ đầu kỳ.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>