Hướng Dẫn Sử Dụng Giao Diện Trang Chủ

1) Khái quát chức năng

Trang chủ là giao diện tổng quan về Pihome, hiển thị sau khi người dùng truy cập và tiến hành đăng nhập vào ứng dụng.

2) Hướng dẫn sử dụng

a. Thông tin thanh toán và số dư

(Giao diện “Trang chủ”)

 1. Cần thanh toán: khi nhấn chọn vào đây người dùng sẽ được chuyển đến giao diện hóa đơn (nhấn vào đây để xem hướng dẫn giao diện hóa đơn)
 2. Thông tin số dư:  tại đây hiển thị thông tin về số dư của tài khoản đang sử dụng. Để xem thêm “Tín dụng mặc định” người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Người dùng nhấn chọn vào ô “Thông tin số dư”

(Hệ thống hiển thị “Tín dụng mặc định” sau khi nhấn chọn)

Bước 2: Tiếp tục người dùng nhấn chọn vào “Tín dụng mặc định” để đi đến màn hình danh sách tín dụng mặc định.

(Màn hình danh sách các “Tín dụng mặc định”)

 1. Truy cập các tính năng

(Màn hình “Trang chủ”)

 1. Căn hộ: Tại đây người dùng có thể nhấn chọn để xem các thông tin liên quan đến căn hộ mà người dùng đang ở.

(Giao diện “Thông tin căn hộ)

 1. Nhân khẩu:  người dùng có thể danh sách và thông tin của các nhân khẩu đang ở cùng căn hộ với mình.
 2. Khách thăm: danh sách, thông tin các khách thăm được hiển thị tại đây. Đồng thời người dùng còn có thể tạo thông tin khách thăm cho căn hộ. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Khách thăm
 3. Gửi xe: giúp người dùng xem danh sách và thông tin của các xe đã đăng ký cho chung cư. Tại đây người dùng còn có thể đăng ký thêm xe cho căn hộ. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Gửi xe)

 

 1. Tiện ích và dịch vụ

(Giao diện “Trang chủ”)

Tại đây người dùng có thể truy cập nhanh đến giao diện “Dịch vụ” theo các tiện ích và dịch vụ mà người dùng nhấn chọn. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Dịch vụ)

 1. Thông báo - phí - tin tức

(Giao diện “Trang chủ”)

 1. Thông báo:  bao gồm danh sách các thông báo trên ứng dụng được gửi đến người dùng. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Thông báo)
 2. Phí: hiển thị các thông báo về các phí liên quan đến người dùng . (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Hóa đơn
 3. Tin tức: truy cập vào danh sách các bài viết về tin tức được đăng tải lên hệ thống. (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chức năng Tin tức)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>