Import Vật Tư

1) Khái quát chức năng

Import data vật tư là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin vật tư của dự án vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các vật tư, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Import

Đẩy hàng loạt dữ liệu vào hệ thống qua file excel

2

Thương hiệu

Thương hiệu của các vật tư sử dụng trong dự án

3

Vật tư

Các vật liệu cần thiết để sử dụng trong quá trình vận hành dự án

2) Quy trình import data vật tư

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data vật tư bạn cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Vận hành”  >> Chọn “Import” >> Chọn “Vật tư” >> “Import vật tư”

Màn hình trang import vật tư

Bước 2: Chọn file tài sản và tải lên tập tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác. 

 

Màn hình trang import vật tư

Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import vật tư” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình trang import vật tư

Màn hình danh sách vật tư hiển thị data vừa được Import

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import vật tư

Màn hình Excel file mẫu của data vật tư

Note:

  • Để Import data vật tư, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>