Thực hiện công việc - Định kỳ

1) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng theo dõi, thực hiện và báo cáo kết quả công việc định kỳ theo phân quyền được cấp của mình.

2) Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Cài đặt định kỳ

Cài đặt các đầu việc lớn có tính chu kỳ trong dự án.

Ví dụ: Kiểm tra bể chứa nước.

2

Nhiệm vụ

Công việc chi tiết cần thực hiện khi đến kỳ.

Ví dụ:

Trong chung cư cần kiểm tra định kỳ bể chứa nước với các đầu mục công việc con như:

  • Kiểm tra vệ sinh trong và ngoài bể.
  • Kiểm tra lượng nước trong bể.
  • Lấy mẫu phân tích kiểm tra.

Các đầu mục công việc con được liệt kê ở trên chính là “nhiệm vụ”.

3

Công việc

Là các dữ liệu công việc được tạo ra và có giá trị theo dõi và thực thi, bao gồm:
- Công việc đề xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng sau khi phiếu đề xuất được duyệt.
- Công việc đột xuất: Được tạo cho tài khoản tương ứng với chủ đề hội thoại cư dân (tham khảo Tương tác cư dân - Chủ đề).
- Công việc định kỳ: Được tạo bằng chức năng “Tạo công việc định kỳ”.

Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Bước 1: Nhấn vào công việc định kỳ tương ứng trên màn hình danh sách công việc (có thể chọn “công việc” >> lọc công việc định kỳ) 

Lưu ý: Chỉ thực hiện được những công việc ở mục “Cho tôi” 

Màn hình danh sách công việc “Cho tôi” 

Bước 2: Nhấn vào công việc muốn thực hiện. 

Bước 3: Lướt xuống phía dưới chọn nhiệm vụ cần thực hiện >> “Báo cáo” >> Điền thông tin báo cáo theo đúng yêu cầu của hệ thống >> “Xác nhận” 

Màn hình chi tiết định kỳ 

Công việc được xem là hoàn thành khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ (công việc hiển thị 100%). 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>