Pi Platform

 

Pi Platform là nền tảng điện toán đám mây hàng đầu cho ngành QLHV bất động sản (Property). PiHome cung cấp cho Chủ Đầu Tư, Đơn Vị QLVH, Ban Quản Trị,... một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, mạnh mẽ, linh hoạt, bảo mật,... giúp giảm chi phí, tăng doanh thu và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho cư dân, khách hàng.

Kiến trúc giải pháp Pi Platform

Các phân hệ có trong phần mềm 

Để dễ dàng trong việc quản lý và vận hành chung cư, phần mềm cho phép người dùng quản lý theo các phân hệ

     - Phân hệ quản trị   

     - Phân hệ quản lý

     - Phân hệ vận hành

     - Phân hệ thu chi 

Việc phân chia thành từng phân hệ khác nhau để quản lý sẽ giúp việc quản lý trở nên chặt chẽ, dễ dàng và hiệu quả hơn. Mỗi sự cố xảy ra sẽ đảm bảo người dùng có thể đến đúng phân hệ để xử lý và giải quyết. Từ đó, giảm thiểu về mặt chi phí và nguồn lực đáng kể cho nhà đầu tư. 

Mỗi phân hệ sẽ có những chức năng khác nhau, để quản lý các thông tin khác nhau.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>