Đồng Hồ Điện

a) Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý các thông tin liên quan đến đồng hồ điện (mã, căn hộ, chỉ số, QR định danh,...) trong hệ thống. Một căn hộ có thể có nhiều Đồng hồ điện/nước. Phí sẽ được hiển thị chi tiết theo số lượng tiêu thụ được ghi nhận trên từng đồng hồ.

b) Luồng hoạt động

Để thực hiện các thao tác quản lý đồng hồ điện người dùng cần đến màn hình quản lý đồng hồ điện: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Đồng hồ điện”.

Màn hình quản lý danh sách đồng hồ điện

Tại đây người dùng có thể sử dụng một số chức năng:

  • Chỉnh sửa thông tin đồng hồ điện
  • Xuất dữ liệu danh sách đồng hồ điện 
  • Tạo mới thiết bị đồng hồ điện cần quản lý
  • Tìm kiếm thông tin thiết bị đồng hồ điện dựa trên: Thời gian, block, mã căn hộ, trạng thái. 

TH 1: Thêm mới đồng hồ

Chức năng tạo mới cho phép người dùng tạo mới thông tin về một thiết bị đồng hồ điện mới cần quản lý. Để thực hiện chức năng này người dùng nhấn vào nút “Tạo mới” và điền đầy thông tin bên trong biểu mẫu tạo mới bao gồm:

Mô tả dữ liệu

Block

Block tương ứng với thiết bị đồng hồ điện đang tạo

Căn hộ 

Căn hộ tương ứng với thiết bị đồng hồ điện đang tạo

Loại đồng hồ

Loại đồng hồ điện cư dân đang sử dụng

Mã đồng hồ

Mã đồng hồ điện. Mã này dùng để phân biệt các thiết bị đồng hồ điện với nhau. Vì vậy mã đồng hồ không được nhập trùng.

Ngày đăng ký 

Ngày đăng ký sử dụng đồng hồ điện

Cách thức tính tiền

Cách thức tính tiền của đồng hồ điện theo khung thời gian hoặc định mức

Tính từ định mức

(Trường dữ liệu này người dùng không nhập, hệ thống sẽ tự mặc định”

Nhập chỉ số bắt đầu

Chỉ số bắt đầu khi sử dụng đồng hồ điện

Nhập chỉ số hiện tại 

Chỉ số hiện tại đang hiển thị trên thiết bị đồng hồ điện

Trạng thái 

Trạng thái hoạt động của thiết bị đồng hồ điện

Ghi chú

Chú thích thêm những thông tin (nếu cần)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn “Lưu” để xác nhận lưu thông tin thiết bị vừa tạo mới.

Màn hình tạo mới thông tin đồng hồ điện

TH 2: Cập nhật thông tin đồng hồ

Chức năng này hỗ trợ người dùng có thể chỉnh sửa thông tin đồng hồ điện sau khi đã tạo thành công. Hoặc tại đây người dùng cũng có thể cập nhật chỉ số đồng hồ điện bằng cách nhấn vào nút “Thêm chỉ số”. Việc cập nhật chỉ số điện sẽ giúp tính ra được mức tiêu thụ điện trên mỗi thiết bị đồng hồ điện tại một khung thời gian tương ứng.  

Để thực hiện chức năng này, người dùng tìm đến dòng thông tin thiết bị đồng hồ điện người dùng muốn chỉnh sửa và nhấn vào nút “Chỉnh sửa” ở cột thao tác.

Màn hình danh sách đồng hồ điện

Màn hình chỉnh sửa thông tin đồng hồ điện

TH 3: Xuất QR

Nhấn vào nút “Cần chọn xuất QR?” >> chọn căn hộ cần xuất >> “Xuất QR” >> hiện danh sách QR. Có thể chọn “In” hoặc “Hủy

Màn hình danh sách đồng hồ điện

Màn hình sau khi nhấn “Cần chọn xuất QR?”

Màn hình sau khi nhấn “Xuất QR”

TH4: Xuất dữ liệu

Chức năng xuất dữ liệu cho phép người dùng xuất danh sách các thiết bị đồng hồ điện đang có trên hệ thống dưới dạng file excel. Để thực hiện người dùng nhấn “Xuất dữ liệu”, hệ thống sẽ tự động tải danh sách về máy đồng thời người dùng sẽ thấy xuất hiện file excel danh sách đồng hồ điện (góc trên bên phải màn hình).

Màn hình sau khi xuất dữ liệu thành công

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>