Import Data Chỉ Số Điện, Nước

1) Khái quát chức năng

Import data chỉ số đồng hồ điện và chỉ số đồng hồ nước là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin về chỉ số đồng hồ điện và nước của từng thiết bị đồng hồ điện, nước vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các thiết bị đồng hồ điện, nước, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

Lưu ý: Để có dữ liệu về chỉ số đồng hồ điện và chỉ số đồng nước trước tiên cần có dữ liệu về đồng hồ điện và đồng hồ nước. Để biết thêm thông tin về cách import dữ liệu đồng hồ điện và đồng hồ nước bạn có thể tham khảo tại đây.

 

2) Quy trình Import data chỉ số điện

a) Quy trình Import data chỉ số điện

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data chỉ số điện bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Chỉ số điện” >> Chọn “Import chỉ số điện”.

Màn hình trang import data chỉ số điện.

Bước 2: Chọn “Tháng tính phí” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

 Tháng tính phí

 Chọn tháng tính chỉ số điện

 Tập tin

 Tải lên tập tin chỉ số điện cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so   với file mẫu 

 

Màn hình trang import data chỉ số điện.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import data chỉ số điện.

b) Quy trình Import data chỉ số nước

Để bắt đầu sử dụng tính năng Import data chỉ số nước bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Import dữ liệu” >> Chọn “Chỉ số nước” >> Chọn “Import chỉ số nước”.

Màn hình trang Import chỉ số nước.

Bước 2: Chọn “Tháng tính phí” và tải lên tập tin.

Mô tả dữ liệu

Tháng tính phí

Chọn tháng tính chỉ số nước

Tập tin

Tải lên tập tin chỉ số nước cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so với file mẫu 

 

Màn hình trang Import chỉ số nước.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin người dùng nhấn nút “Tạo” để hoàn tất hoặc nhấn nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import data chỉ số nước

3) Kết quả sau khi Import data

a) Kết quả import data chỉ số điện

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import chỉ số điện” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data chỉ số điện thành công.

Màn hình trang import data chỉ số điện.

Màn hình danh sách chỉ số điện hiển thị data vừa được import.

b) Kết quả sau khi import data chỉ số nước

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Import chỉ số nước” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data chỉ số nước thành công

Màn hình trang import data chỉ số nước.

Màn hình danh sách chỉ số nước hiển thị data vừa được import

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

a) Hướng dẫn tải file excel mẫu chỉ số điện

Tại trang Import chỉ số điện >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import data chỉ số điện.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data chỉ số điện.

Note:

  • Để Import data chỉ số điện, bạn cần tải về mẫu file của PiHome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể “Cập nhật” hoặc “Xóa” chỉ số điện khi đã tạo phí.

b) Hướng dẫn tải file excel chỉ số nước

Tại trang Import chỉ số nước >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang import data chỉ số nước.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data chỉ số nước.

Note:

  • Để Import data chỉ số nước, bạn cần tải về mẫu file của Pihome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể “Cập nhật” hoặc “Xóa” chỉ số nước khi đã tạo phí.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>