Quản Lý Xe

1) Khái quát chức năng

Quản lý xe là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng quản lý xe sẽ giúp quản lý có thể nắm rõ thông tin danh sách xe có trong chung cư. Từ đó giúp việc quản lý và kiểm soát các thông tin về xe của cư dân trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là dữ liệu để khi xảy ra những sự cố liên quan đến xe của cư dân sẽ làm thông tin đối chiếu hoặc minh chứng.

Ngoài việc quản lý có thể tự tạo mới thông tin xe cần quản lý, cư dân cũng có thể tự tạo mới thông tin đăng ký xe từ app cư dân và gửi lên hệ thống để quản lý có thể duyệt. Sau khi duyệt xe của cư dân đăng ký thành công, dòng thông tin về xe vừa được duyệt của cư dân sẽ được hiển thị tại màn hình danh sách xe

2) Quy trình quản lý xe

Để mở màn hình quản lý xe: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Quản lý dự án” >> chọn “Danh sách xe”. Tại đây quản lý có thể thấy các trường thông tin về xe của cư dân bao gồm: 

Mô tả dữ liệu

Block

Block hiện tại cư dân đang sinh sống

Mã căn hộ

Mã căn hộ của cư dân. Mã căn hộ sẽ giúp phân biệt các căn hộ với nhau

Loại xe

Loại xe (xe ô tô, xe máy, xe đạp,...)  cư dân đăng ký gửi.

Biển số

Biển số xe của cư dân

Giá tiền

Phí gửi xe của cư dân

Ngày đăng ký

Thời gian cư dân bắt đầu đăng ký gửi xe

Ngày hết đăng ký

Thời gian hết hạn đăng ký

Thẻ xe

Thẻ xe của cư dân

Trạng thái

Trạng thái sử dụng dịch vụ gửi xe của cư dân 

Thao tác

Chỉnh sửa thông tin xe của cư dân

Những xe được quản lý duyệt từ chức năng “Duyệt xe” sẽ được đưa đến “Danh sách xe” để quản lý có thể xem và kiểm soát được số lượng xe hiện có trong chung cư.

Màn hình danh sách xe chờ duyệt

Màn hình danh sách xe cư dân

Nếu thông tin của xe có sai sót quản lý trong quá trình tạo và quản lý muốn chỉnh sửa có thể thực hiện bằng cách nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại cột thao tác (nếu cần).

Ngoài ra, tại màn hình danh sách cư dân còn hỗ trợ các chức năng khác

Mô tả dữ liệu

Xuất dữ liệu

Quản lý có thể xuất danh sách thông tin xe của cư dân dưới dạng file excel.

Tạo mới

Quản lý tạo mới thông tin xe cư dân khi cư dân đăng ký gửi xe.

  1. Chức năng xuất dữ liệu

Khi nhấn vào nút “Xuất dữ liệu” hệ thống sẽ thông tin danh sách xe sẽ được tải xuống dưới dạng file excel phía trên bên phải màn hình. Người dùng có thể nhấn cáo đó để mở xem thông tin danh sách xe dưới dạng file excel.

Màn hình sau khi xuất dữ liệu

  1. Chức năng tạo mới thông tin xe cư dân

Khi nhấn vào “Tạo mới” hệ thống sẽ xuất hiện màn hình để người dùng có thể nhập thông tin xe cần đăng ký. Những trường thông tin có đánh dấu * bắt buộc người dùng phải điền thông vào không được bỏ trống.

  • Mỗi chiếc xe có thể có 1 hoặc nhiều thẻ xe, tùy vào đăng ký của cư dân. Nếu muốn thêm mới thẻ xe, người dùng nhấn vào nút “Thêm thẻ xe” và điền đầy đủ thông tin.
  • Người dùng nhấn “Lưu” để xác nhận tạo mới thông tin xe và lưu thông tin xe vào hệ thống hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy thao tác tạo mới.

Màn hình tạo mới thông tin tạo xe (1)

Màn hình tạo mới thông tin tạo xe (2)

Màn hình tạo mới thông tin tạo xe

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>