Điều Chỉnh Phí Sai Cho Căn Hộ

1) Bối cảnh tính năng

BQL đã gửi thông báo phí tới CH/hoặc chưa gửi nhưng phát hiện phí bị sai do thông tin dữ liệu tính tới thời điểm chốt (cơ sở tính phí) chưa chính xác (danh sách xe, chỉ số tiêu thụ điện/nước, biểu phí có thay đổi, hệ số tính phí (nhân khẩu hưởng định mức tăng giảm....) --> Phí ra bị sai. BQL cần phải điều chỉnh chính xác từng loại phí và gửi tới căn hộ làm cơ sở thu phí

2) Mô tả nghiệp vụ

Bước 1: BQL cần tìm ra vấn đề/nguyên nhân dẫn tới phí bị sai

Bước 2:  Tuỳ vào từng loại phí cần để thực hiện các bước điều chỉnh

3) Kết quả

Tạo lại đúng phí, gửi thông báo phí tới căn hộ, trên App cư dân cũng hiển thị lại hoá đơn với các loại phí đã được điều chỉnh.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>