Tạo Phiếu Thu Trước

1) Khái quát chức năng

Tạo phiếu thu trước là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp quản lý có thể in ra một phiếu thu tạm thời gửi đến cư dân để thông báo về các khoản phí. Phiếu thu trước chỉ có giá trị thông báo về khoản phí mà cư dân cần thanh toán, không có giá trị thu tiền (việc thu tiền cần phiếu thu chính thức). Cư dân có thể kiểm tra xem phí thu trước này nếu có thắc mắc có thể liên hệ ban quản lý để tiến hành xác thực thông tin. Thông tin sẽ được xuất hiện ở app cư dân dưới dạng hóa đơn (chưa thanh toán). 

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể tạo phiếu thu trước với những căn hộ có nợ phí. Người dùng có thể gửi phiếu thu trước cho một hoặc nhiều căn hộ tùy vào nhu cầu sử dụng.

2) Quy trình tạo phiếu thu trước

Để bắt đầu sử dụng tính năng Tạo phiếu thu trước bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> Chọn “Quản lý phí”  >> Chọn “Phiếu thu trước” >>  Chọn “Tạo”.

Màn hình trang danh sách phiếu thu in trước.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu thu bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Tháng thu phí

 Chọn tháng thu phí.

 Ngày thực thu

 Chọn ngày thực tế thu phí.

 Block

 Chọn block (tòa nhà) cư dân đóng phí. 

 Căn hộ

 Chọn căn hộ cư dân đóng phí.

 Mẫu phiếu

 Chọn loại mẫu phiếu.

 Hình thức thanh toán

 Tiền được thu bằng hình thức nào (chuyển khoản, tiền mặt,…).

 Lý do thu

 Nhập vào lý do thu phí.

 

Màn hình trang tạo phiếu thu in trước.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo phiếu thu” để hoàn tất.

Màn hình trang tạo phiếu thu in trước

3) Kết quả sau khi Tạo phiếu thu trước

a) Tại giao diện màn hình quản lý

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Danh sách phiếu thu in trước” sẽ xuất hiện một dòng thông tin về phiếu thu trước mới được tạo.

Màn hình trang danh sách phiếu thu trước sau khi tạo phiếu thu trước thành công.

Phiếu thu in trước sau khi tạo thành công.

Note:

  • Sau khi tạo phiếu thu trước thành công, người dùng không thể chỉnh sửa phiếu thu trước.
  • Người dùng có thể tìm kiếm nhanh phiếu thu trước bằng cách: nhập tên hoặc mã căn hộ vào ô tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm để xác nhận tìm kiếm phiếu thu trước đó.
  • Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>