Thông Báo Chung

1) Khái quát chức năng

Thông báo chung là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng giúp người dùng có thể gửi các thông báo, sự kiện liên quan đến chung cư cho toàn bộ cư dân hoặc các tòa nhà cụ thể. Nhằm giúp cư dân có thể nắm bắt và cập nhật thông tin về chung cư một cách liên tục. Người dùng có thể tạo các thông báo khác nhau trên hệ thống và gửi tin tức này đến cư dân theo tòa nhà hoặc tất cả cư dân sống trong chung cư.

Tại màn hình “Quản lý thông báo” hệ thống sẽ thống kê và hiển thị số lượng thông báo đã được đăng, quản lý có thể xem thông tin trên tại đây.

Màn hình quản lý thông báo

2) Quy trình tạo mới thông báo

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Truyền thông” >> chọn “Thông báo” >> chọn “Tạo”.

Màn hình quản lý thông báo

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về thông báo bao gồm:

Mô tả dữ liệu

Block

Tòa nhà sẽ nhận được thông báo

File

File đính kèm về thông tin cần thông báo

Tên thông báo

Tên bài viết thông báo 

Số thứ tự

Số thứ tự càng lớn sẽ được đẩy lên đầu trên app cư dân

Nội dung

Mô tả nội dung cần thông báo

 

Màn hình tạo mới thông báo

Bước 3: Nhấn “Lưu” để xác nhận lưu bài thông báo đồng thời gửi đến các block được đính kèm khi tạo bài thông báo hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy bỏ thao tác tạo mới bài thông báo.

Lưu ý: Khi thông báo muốn trên app hiện file upload và email coi được nội dung thì người dùng cần upload file và đồng thời nhập nội dung vào ô "Nội dung"

3) Kết quả

a) Tại giao diện màn hình quản lý

Sau khi tạo thành công bài thông báo mới, thông báo này sẽ được gửi các cư dân sống trong các block đã được chọn khi tạo mới bài viết. Và ở màn hình “Quản lý thông báo” sẽ xuất hiện thêm một dòng thông tin về bài thông báo vừa tạo. 

Tại đây, người dùng có thể xem khái quát thông tin bài thông báo:

 

Mô tả dữ liệu

Ngày tạo

Ngày tạo bài thông báo

Người tạo

Tên người tạo bài thông báo

Tên

Tên bài thông báo

Số lượt xem

Số cư dân đã xem bài thông báo

Link

Link dẫn đến nội dung bài thông báo

Tình trạng

Gửi thông báo đến cho cư dân

Thao tác

Chỉnh sửa hoặc xóa bài thông báo

Màn hình quản lý thông báo

b) Tại app cư dân

Khi quản lý tạo mới thông báo, dựa vào thời gian mà quản lý cài đặt thông báo sẽ được gửi đến app cư dân. Tại màn hình chính app cư dân sẽ có mục “Thông báo”, người dùng có thể chọn “Xem thêm” để xem tất cả những thông báo.

Màn hình chính của app cư dân

Sau khi nhấn “Xem thêm”, cư dân sẽ thấy danh sách thông báo. Người dùng có thể nhấn vào từng thông báo để xem chi tiết thông tin “thông báo” đó.

Màn hình danh sách thông báo tại app cư dân

Chi tiết thông báo trên app cư dân

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>