Hỗ Trợ

1) Khái quát chức năng

Hỗ trợ là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng này cho phép người dùng gửi yêu cầu cần hỗ trợ hoặc xem những mục cần hỗ trợ trên hệ thống.

2) Quy trình thực hiện

Tại phân hệ “Quản lý” >> Chọn “Hỗ trợ”

Màn hình quản lý

Sau khi chọn “Hỗ trợ” sẽ được người dùng sẽ được dẫn đến trang hỗ trợ

Màn hình chính trang hỗ trợ

Người dùng có thể xem thông tin cần hỗ trợ bằng cách chọn tại menu hoặc nhập thông tin vào thanh tìm kiếm.

Màn hình chính trang hỗ trợ

  • Hỗ trợ

Tại mục “Hỗ trợ” người dùng nhập thông tin cần hỗ trợ và nhấn “Submit”

Màn hình khi chọn tính năng “Hỗ trợ” trên menu

  • Hướng dẫn sử dụng

Tại mục “Hướng dẫn sử dụng” sẽ hướng dẫn toàn bộ những thao tác khi sử dụng phần mềm. Người dùng có thể tìm những mục cần hỗ trợ tại ô “Tìm kiếm” hoặc chọn tại menu con bên trái.

Màn hình hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn tích hợp

Tại đây sẽ có những bài viết về hướng dẫn tích hợp. Người dùng có thể tìm bài viết tại ô “Tìm kiếm” hoặc chọn tại menu con bên trái.

Màn hình hướng dẫn tích hợp

  • FAQ

Tại mục “FAQ” sẽ là những thông tin liên quan đến tòa nhà, bất động sản, hệ thống,... Nếu người dùng có thắc mắc về những nội dung trên thì có thể xem tại đây.

Màn hình FAQ

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>