Quản Lý Cư Dân

1) Khái quát chức năng

Quản lý cư dân là chức năng giúp quản lý có thể quản lý các thông tin từ tổng quan đến chi tiết về cư dân trong tòa nhà đang quản lý. Khi có những sự cố hoặc vấn đề liên quan đến cư dân, quản lý có thể lấy thông tin từ đây đối chiếu hoặc xác thực thông tin. Khi có cư dân tiến hành đăng ký tài khoản, thông tin này sẽ hiển thị tại danh sách “Duyệt cư dân đăng ký”. Khi quản lý duyệt thông tin cư dân đăng ký, dòng thông tin này sẽ được chuyển đến “Danh sách cư dân”. Số lượng cư dân sẽ được thống kế tại đây.

2) Quy trình quản lý cư dân

Để đến màn hình quản lý cư dân: Tại menu “Quản lý” >> Chọn “Quản lý dự án” >> Chọn “Cư dân”

Màn hình quản lý danh sách cư dân

Tại đây quản lý có thể nắm được các thông tin về cư dân bao gồm:

Nếu thông tin của cư dân có sai sót người dùng có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nút “Chỉnh sửa” tại cột thao tác hoặc người dùng cũng có thể xóa thông tin của cư dân (nếu cần).

Ngoài ra, tại màn hình danh sách cư dân còn hỗ trợ các chức năng khác

3) Quy trình sử dụng các chức năng

a) Chức năng tìm kiếm nâng cao

Khi nhấn vào nút “Nâng cao” màn hình sẽ xuất hiện các trường thông tin để người dùng có thể nhấn chọn từng trường thông tin cụ thể. Người dùng sau khi chọn xong có thể nhấn “Tìm kiếm” để xác nhận tìm kiếm hoặc nhấn “Đóng” để xác nhận hủy thao tác tìm kiếm. Người dùng có thể tìm kiếm theo một hoặc nhiều trường thông tin dưới đây:

Màn hình tìm kiếm nâng cao

b) Chức năng ẩn/hiện cột

Màn hình khi quản lý nhấn vào nút “Ẩn/hiện cột”. Tick chọn để xác nhận hiển thị cột thông tin và bỏ tick để ẩn cột thông tin. Nhấn “Đóng” để xác nhận thao tác hiện/ẩn các cột thông tin đã chọn hoặc nhấn “dấu X” (góc phải màn hình) để xác nhận hủy bỏ thao tác.Người dùng có thể ẩn/hiện các cột thông tin dưới đây:

 

Mô tả dữ liệu

Mã cư dân

Mã cư dân, mã này dùng để phân biệt các cư dân với nhau.

Mã căn hộ

Mã căn hộ cư dân hiện tại đang sinh sống. Mã này dùng để phân biệt các căn hộ với nhau.

Loại

Loại cư dân

Họ tên & Năm sinh

Họ tên và năm sinh của cư dân

Thao tác

Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cư dân

Tòa nhà

Tên tòa nhà mà cư dân hiện tại đang sinh sống

Căn hộ 

Tên căn hộ mà cư dân hiện tại đang sinh sống

Quan hệ

Mối quan hệ với chủ hộ

Tình trạng

Tình trạng sử dụng căn hộ hiện tại của cư dân

Quốc tịch

Tên quốc tịch của cư dân

Màn hình thao tác chức năng ẩn/hiện cột

Kết quả sau khi người dùng chọn hiện những cột mình muốn và nhấn “Đóng"

Màn hình danh sách cư dân

c) Chức năng xuất dữ liệu

Sau khi người dùng nhấn vào nút “Xuất dữ liệu”. Dữ liệu về thông tin danh sách cư dân sẽ được tải về dưới dạng file excel và hiển thị góc trên bên phải màn hình. 

Màn hình sau khi nhấn vào nút “Xuất dữ liệu”

d) Chức năng tạo mới cư dân

TH1: Cư dân có số điện thoại

Sau khi người dùng nhấn vào nút “Tạo mới”. Giao diện sẽ xuất hiện màn hình thêm mới, người dùng điền đầy đủ thông tin về cư dân được thêm mới.

Lưu ý: Khi nhập xong số điện thoại, người dùng phải nhấn vào tạo mới (chú thích dưới màn hình) để có thể thêm những thông tin liên quan đến căn hộ và lưu được thông tin cư dân. Nếu người dùng không nhấn chọn “Tạo mới” các thao tác trên sẽ không thể thực hiện.

  • Những trường thông tin được đánh đấu ( * đỏ) bắt buộc người dùng phải điền thông tin không được để trống.
  • Người dùng nhấn vào nút “Thêm căn hộ” để thêm các thông tin về cư dân liên quan đến căn hộ (quan hệ với căn hộ, sống ở căn hộ nào, tòa nhà nào,...). Có thể thêm nhiều căn hộ nếu người có sở hữu nhiều căn hộ.
  • Người dùng nhấn “Lưu” để xác nhận lưu thông tin của cư dân hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy thao tác tạo mới thông tin cư dân. 

Màn hình danh sách cư dân

Màn hình thêm mới cư dân (1)

Màn hình thêm mới cư dân (2)

Màn hình thêm mới cư dân (3)

TH2: Cư dân không có số điện thoại

Sau khi người dùng nhấn vào nút “Tạo mới”. Giao diện sẽ xuất hiện màn hình thêm mới, người dùng nhấn vào ô “Không có điện thoại” và điền đầy đủ thông tin về cư dân được thêm mới.

  • Những trường thông tin được đánh đấu ( * đỏ) bắt buộc người dùng phải điền thông tin không được để trống.
  • Người dùng nhấn vào nút “Thêm căn hộ” để thêm các thông tin về cư dân liên quan đến căn hộ (quan hệ với căn hộ, sống ở căn hộ nào, tòa nhà nào,...). Có thể thêm nhiều căn hộ nếu người đó sở hữu nhiều căn hộ.
  • Người dùng nhấn “Lưu” để xác nhận lưu thông tin của cư dân hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy thao tác tạo mới thông tin cư dân. 

Màn hình danh sách cư dân

Màn hình thêm mới cư dân khi không có số điện thoại(1)

Màn hình thêm mới cư dân khi không có số điện thoại(2)

Màn hình thêm mới cư dân khi không có số điện thoại(2)

TH3: Thay đổi quyền chủ hộ

  • Nếu căn hộ chỉ có một cư dân, thì hệ thống sẽ ghi nhận cư dân đó là chủ căn hộ.
  • Nếu căn hộ đó có 2 hay nhiều cư dân, sẽ phải có một cư dân làm chủ hộ để nhận thông tin (thông báo phí, phiếu thu,...) của căn hộ. Người dùng vào phần thông tin căn hộ và bật “Bật tắt quyền căn hộ” để bật quyền chủ hộ của cư dân đó.
  • Trường hợp có 2 hay nhiều cư dân trong căn hộ nhưng không có cư dân nào được bật quyền chủ hộ thì hệ thống sẽ tự chọn ngẫu nhiên một cư dân (có đủ email, số điện thoại,...) làm chủ hộ.

Màn hình bật/tắt quyền căn hộ

TH4: Chỉnh sửa thông tin cư dân

BQL/cư dân muốn thay đổi thông tin cư dân đã cài đặt trên hệ thống, người dùng thực hiện chỉnh sửa tại đây

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>