Tổng Quan Chức Năng Quản Lý Công Việc

Quản lý công việc là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng quản lý những thông tin liên quan đến công việc của dự án như:

  • Thống kê
  • Lịch làm việc
  • Danh sách công việc
  • Tạo công việc định kỳ
  • Cài đặt công việc định kỳ
  • Đề xuất

Màn hình quản lý công việc

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>