Push Notification

1) Khái quát chức năng

Push Notification là chức năng cho phép người dùng gửi thông báo đến một hộ dân hoặc hàng loạt hộ dân tùy vào mục đích người sử dụng. Push Notification giúp người dùng có thể tạo các thông báo về tin tức, hay những thông báo liên quan đến dịch vụ, tiện ích đến hộ cư dân (Những thông báo này có thể đã được gửi cho cư dân, chức năng Push Notification cũng được xem như gửi thông báo lần 2 cho cư dân). Từ đó tránh được tình trạng gửi thông báo đến những cư dân không liên quan và làm phiền đến trải nghiệm của cư dân khi sử dụng app. Ngoài ra, việc gửi thông báo đến hộ dân cụ thể sẽ giúp thông tin của cư dân giữ được tính riêng tư. 

2) Quy trình tạo Push Notification

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> nhấn chọn “Push Notification” >> chọn tiếp “Push Notification”

Tại đây người dùng cũng có thể nhấn vào “lịch sử notification” để xem danh sách lịch sử notification đã gửi hoặc nhấn vào “lịch sử topic” để xem danh sách lịch sử topic đã tạo

Màn hình danh sách Push Notification

Bước 2: Chọn/điền đầy đủ thông tin cần gửi thông báo

Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều “Block”“Mã căn hộ” 

Bước 3: Nhấn vào “Push Notification” để xác nhận gửi thông báo hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy bỏ thao tác.

3) Kết quả

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình lịch sử Push Notification sẽ xuất hiện dòng thông tin push notification mới.

Màn hình quản lý Push Notification

Màn hình lịch sử Push Notification

Note: 

 - Push Notification sau khi đã xác nhận “Thành công” sẽ được hệ thống tự động gửi đến các hộ dân và không thể sửa.

 - Hệ thống hỗ trợ cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>