Tin Tức

1) Khái quát chức năng

Tin tức là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Chức năng giúp quản lý có thể gửi các thông tin liên quan đến chung cư cho toàn bộ chung cư hoặc các tòa nhà cụ thể. Nhằm giúp cư dân có thể nắm bắt và cập nhật thông tin về chung cư một cách liên tục.

Người dùng có thể tạo các tin tức khác nhau trên hệ thống và gửi tin tức này đến cư dân theo tòa nhà hoặc tất cả cư dân sống trong chung cư.

Tại màn hình “Quản lý tin tức” hệ thống sẽ thống kê và hiển thị số lượng bài tin tức đã được đăng, quản lý có thể xem thông tin trên tại đây.

Màn hình quản lý tin tức

2) Quy trình tạo mới tin tức

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> chọn “Truyền thông” >> chọn “Quản lý tin tức” >> chọn “Tạo”

Màn hình quản lý tin tức

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về tin tức bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Hình ảnh

 Hình ảnh liên quan đến tin tức

 Block

 Block mà người dùng muốn gửi tin tức đến

 Khoảng ngày

 Thời gian bắt đầu tin tức được gửi đi và thời gian tin tức sẽ bị ẩn

 Số thứ tự

 Số thứ tự bài tin tức sẽ được hiển thị (số thứ tự càng lớn sẽ được đầy lên đầu trên app cư dân)

 Tiêu đề

 Tên tiêu đề của bài viết tin tức

 Mô tả

 Mô tả ngắn về bài viết tin tức

 Nội dung

 Nội dung cụ thể của tin tức

 

Màn hình tạo mới tin tức

Bước 3: Nhấn “Lưu” để xác nhận lưu bài viết tin tức đồng thời gửi đến các block được đính kèm khi tạo bài viết tin tức hoặc nhấn “Hủy” để xác nhận hủy bỏ thao tác tạo mới bài viết tin tức.

3) Kết quả

a) Trên giao diện màn hình quản lý

Sau khi tạo thành công bài viết tin tức mới, bài viết này sẽ được gửi các cư dân sống trong các block đã được chọn khi tạo mới bài viết. Và ở màn hình “Quản lý tin tức” sẽ xuất hiện thêm một dòng thông tin về bài viết tin tức vừa tạo. 

Tại đây, người dùng có thể xem khái quát thông tin tin tức:

Mô tả dữ liệu

 Block

 Block được nhận bài viết tin tức

 Tiêu đề

 Tên tiêu đề của tin tức

 Số lượt xem

 Số cư dân đã xem tin tức

 Hình ảnh

 Hình ảnh của bài viết tin tức

 Lịch đăng

 Thời gian bắt đầu đăng tin tức và kết thúc hiển thị bài viết tin tức

 

Màn hình quản lý danh sách tin tức

b) Tại app cư dân

Khi tin tức được tạo, tùy vào thời gian mà quản lý cài đặt “Tin tức” sẽ được gửi tự động gửi đến app cư dân. Cư dân có thể xem chi tiết thông tin “Tin tức” tại đây.

Tin tức được gửi đến màn hình app cư dân

Tại màn hình danh sách tin tức trên app cư dân, cư dân có thể nhấn vào tin tức bất kỳ để xem chi tiết thông tin của “Tin tức”

Màn hình danh sách “tin tức” app cư dân

Màn hình chi tiết “tin tức” ở app cư dân

Lưu ý: Các tin tức sẽ được tự động ẩn đi khi đến thời gian kết thúc hiển thị mà quản lý đã cài đặt lúc tạo mới “tin tức”.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>