Quản Lý Booking Tiện Ích

1) Khái quát chức năng

Tiện ích chung cư là cách gọi chung bao gồm những công trình công cộng, những dịch vụ đi kèm trong một dự án chung cư để hỗ trợ người dân có cuộc sống tiện nghi, đầy đủ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu. Vì vậy PiHome có thêm tính năng quản lý tiện ích để người quản lý có thể quản lý, tạo mới các tiện ích dễ dàng, trực quan và chính xác nhất.

2) Cư dân Đặt đơn hàng tiện ích

Để bắt đầu sử dụng tính năng Đặt đơn hàng tiện ích cư dân cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chính >> Chọn tiện ích muốn đặt.

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 2: Điền thông tin đơn hàng dịch vụ bao gồm:

Mô tả dữ liệu

 Chọn ngày đặt tiện ích

 Chọn khung giờ sử dụng tiện ích (khùng giờ được   quản lý thiết lập sẵn)

 Nhập số người tham dữ

 Nhập ghi chú

 

Giao diện màn hình App cư dân.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tiếp theo” để hoàn tất.

Giao diện màn hình App cư dân.

3) Quản lý cập nhật trạng thái đơn hàng tiện ích

Khi cư dân đặt một đơn hàng tiện ích. Ở màn hình Đơn hàng tiện ích của tài khoản quản lý sẽ xuất hiện một dòng thông tin về đơn hàng mới vừa được tạo.

Để bắt đầu sử dụng tính năng Cập nhật trạng thái đơn hàng tiện ích quản lý cần đăng nhập vào PiHome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu Quản lý >> Chọn “Tiện ích”.

Màn hình dashboard.

Màn hình quản lý booking tiện ích.

Bước 2: Tại màn hình Đơn hàng tiện ích >> Chọn thao tác “Chỉnh sửa”.

Màn hình quản lý booking tiện ích.

Bước 3: Tại màn hình Chỉnh sửa đơn hàng tiện ích >> Chọn trạng thái của đơn hàng.

Màn hình chỉnh sửa đơn hàng tiện ích.

Bước 4: Sau khi cập nhật trạng thái cho đơn hàng tiện ích >>  Bấm nút “Lưu” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình chỉnh sửa đơn hàng tiện ích.

4) Kết quả sau khi Cập nhật trạng thái đơn hàng tiện ích

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình “Đơn hàng tiện ích” sẽ thay đổi thông tin trạng thái về đơn hàng tiện ích vừa được cập nhật.

Màn hình quản lý booking tiện ích.

Note:

     - Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật trạng thái “Hủy” đơn hàng tiện ích, quản lý không thể thao tác cập nhật trạng thái khác nữa.

     - Hệ thống hỗ trợ hiển thị cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>