Quên Mật Khẩu

Hướng Dẫn Cấp Lại Mật Khẩu

Trường hợp khi người dùng quên mật khẩu để được cấp lại người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đi đến trang đăng nhập tài khoản quản lý

Trang đăng nhập tài khoản quản lý

Bước 2: Tại đây người dùng nhấn vào nút “Quên mật khẩu”. (Sau đó, hệ thống sẽ xuất hiện giao diện màn hình cấp lại mật khẩu). 

Màn hình trang đăng nhập tài khoản quản lý

Bước 3: Người dùng điền email đã đăng ký từ trước để được hệ thống PiHome cấp lại mật khẩu. 

Bước 4: Người dùng nhấn vào nút “Gửi” để gửi thông báo đến PiHome. 

(Sau khi nhấn nút gửi, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo “Chúng tôi đã gửi mã OTP đến email và điện thoại” người dùng kiểm tra điện thoại và email để lấy mã OTP và cập nhật lại mật khẩu).

Màn hình trang đăng nhập tài khoản quản lý

Người dùng kiểm tra email để lấy mã OTP nhập vào hệ thống. Lưu ý mã OTP chỉ có hiệu lực trong 3 phút, sau 3 phút nếu người dùng chưa nhập mã OTP mã OTP đó sẽ hết hiệu lực người dùng cần thực hiện lại thao tác “Quên mật khẩu” để được cấp mã OTP khác. 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>